اوقات شرعی

معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی بطور کلی دارای زیر مجموعه های ذیل می باشد .

ـ كارشناس پژوهش و آموزش

- کارشناس فرهنگی

- کارشناس امور بانوان

- کارشناس امور مبلغین

- کارشناس امور مساجد

- کارشناس تشکلهای دینی و انجمنهای اسلامی

که مجموعاً در دفتر استان و دفاتر تابعه نقش عمده‌اي را در قسمت هاي مختلف فرهنگي و اجرائي ايفاد مي‌نمايد.

 

اين بخش به منظور تعميق ارزشها ، باورها ، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي ايران ، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني ـ بسط آگاهيها و فضايل اخلاقي در ميان اقشار مختلف مردم و ايجاد بستر مناسب جهت ترويج فرهنگ سالم و احياي فرضيه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آن ـ سالم سازي فضاي عمومي در جهت مقابله با تهاجمات فرهنگي ـ ترويج و توسعه فرهنگ نماز ـ گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ـ تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين و تأسيس و تقويت كتابخانه هاي مردمي در مساجد به ويژه در مناطق محروم ـ تبليغات ديني با شيوه هاي مدرن ـ ساماندهي تبليغات رسانه‌اي در حفظ و ارتقاي هويت اسلامي ـ توسعه فرهنگ مشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني و ساير برنامه هاي فرهنگي ـ ساماندهي و سياست گذاري لازم را انجام و در جهت تحقق برنامه چهارم توسعه فرهنگي دولت گامهاي مؤثري را برداشته و طرحهاي مختلفي را ارئه مي نمايد بخش فرهنگي در رأس واحدهاي زير مجموعه خود وظايف ذيل را به عهده دارد.

اهداف:

اداره فرهنگي و تبليغ يكي از پوياترين و پركارترين بخش اين سازمان است كه با چند واحد فعال زير مجموعه خود از جمله:

 - گسترش و نشر حقايق و معارف اسلام ناب محمدي (ص).

- افزايش بصيرت اسلامي و تعميق ارزشهاي معنوي و اخلاقي در جامعه

- تبيين اهداف و مواضع عقيدتي و سياسي انقلاب اسلامي و تحكيم مباني آن .

- انسجام ، سازماندهي و همسو نمودن فعاليتهاي تبليغاتي مردم .

مقابله فكري با فرهنگ ضد اسلامي و انقلابي . 

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب