اوقات شرعی

سوال:آيا حرمت دست زدن به كتابت قرآن مجيد براى شخص بى وضو، مختص به مصحف شـريف است ، يا شامل كتابها و لوحه ها ( تابلوها ) و ديوارها نيز مى گردد؟

جواب: حرمت اختصاص به مصحف شريف ندارد ، بلكه عموميت دارد و تمامى كلمات و آيات قرآنى را هر چند در كتاب ، جريده ، مجله، تابلو، يا نقش ديوار باشد ، شامل مى شود.

منبع :استفتائات مقام معظم رهبري

سوال:آيا دست زدن بى وضو به نام شيطان و فرعون و امثال او در قرآن اشكال دارد يا نه ؟
جواب: مس كلمات قرآن بدون طهارت جايز نيست ولو آن كلمات مثل كلمه فرعون و امثال آن باشد.
منبع: پايگاه اينترنتي حضرت آيت الله العظمي سيستاني (حفظه الله تعالي)

سوال:آيا سوزاندن قرآنهايي كه ورق ورق شده و قابل نگهداري نيست ، جايز مي باشد؟ آيا مي شود آنرا سوزاند و خاكستر آنرا دفن كرد يا خير؟ در صورتي كه كسي چنين كرده باشد تكليفش چيست؟
جواب:جايز نيست والله العالم. سوزاندن ورقهاي قرآن جايز نيست ، بايد خود ورقها را دفن كرد يا در آب جاري انداخت و چنانچه شخصي اين كار سوزاندن ورقهاي قرآن- را انجام داده بايد استغفار كند. والله العالم.
منبع :استفتائات قرآني ، غلامرضا نيشابوري ، صفحه 98


سوال: آيا لمس كردن آرم جمهورى اسلامى ايران كه روى نامه ها و تكت ( بليط ) اتوبوس ها و سرويس هاى عمومى نقش شده است ، حرام است؟

جواب: اگر از نگاه عرف اسم جلاله خوانده شده و برداشت شود ، دست زدن به آن ، بدون طهارت ، حرام است و در غير اينصورت اشكال ندارد.

 منبع :استفتائات مقام معظم رهبري


سوال:آيا لمس كردن كلماتى كه در انگشترها نقش شده است،جايز است؟

جواب: اگر از كلماتى باشد كه شرط جواز مس آن طهارت است بدون طهارت دست زدن به آن جايز نيست.
منبع :استفتائات مقام معظم رهبري

سوال :آيا مس كردن كلماتي از قرآن مانند ابليس, شيطان, كفار, ابولهب, و... در صورتي كه شخص وضو نداشته باشد حرام است؟

جواب: جايز نيست.

منبع :استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 84

سوال :آيا مس و به دست كردن انگشتري كه بر روي آن نوشته شده است (الله بصير بالعباد) و يا قرآن مجيد در جيب بدون وضو براي ياد خدا درست است يا نه؟

جواب: مانعي ندارد ولي بدون وضو مس نكند.

 منبع: استفتائات مقام معظم رهبري

سوال :آيا نماز خواندن بر سجاده يا قاليچه هايي كه بر آنها آيات قرآن نوشته شده است چه صورتي دارد ، در حالي كه در موقع نشستن و به سجده رفتن ، آيات قرآن زير پا قرار مي گيرد؟

جواب: قرار دادن آيات قرآن در زير پا ، مصداق هتك حرمت قرآن و حرام است و چنانچه اين هتك هنگام سجود واقع شود ، نماز وي اشكال دارد. والله العالم

منبع :استفتائات قرآني ، غلامرضا نيشابوري ، صفحه 112 و 113

سوال :اخيراً لباسهايي وارد شده كه بر روي آن اسماء جلاله «الله» نوشته شده است ، آيا پوشيدن چنين لباسهايي جايز است يا خير؟ و در صورت مثبت بودن ، تكليف كسي كه آنرا مي پوشد چيست؟

جواب: پوشيدن لباسهاي مزبور في نفسه مانعي ندارد ، لكن كسي كه مُحدث است ، نبايد بدن خود را به اسم جلاله برساند..

منبع :ا استفتائات قرآني ، غلامرضا نيشابوري ، صفحه 99

سوال: از آنجايي كه در حال حاضر بيشتر روزنامه ها و مجلات كشور, مشتمل بر آيات قرآن است و معمولا افراد پس از مطالعه, آنها را به جاهاي هتك آميزي مي اندازند لذا تقاضا مي كنيم دستور فرماييد كه اين نشريات از چاپ آيات قرآن و كلماتي كه احترام آنها لازم است خودداري كنند و اگر بهتر است در هنگام ضرورت سعي كنند آيات قرآن را نقل به معنا كنند و نه اينكه عينا چاپ نمايند؟

جواب: چاپ و نشر ممنوع نيست, ولي از انداختن در جاهايي كه موجب هتك مي شود, بايد خودداري كنند.

 منبع :استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 308

سوال:اسامى مباركه كه احترامش واجب و دست زدن به آن بدون وضو حرام است كدامند؟

جواب: مس اسماء ذات بارى و اسماء صفات خاصه الهى بدون وضو جايز نيست بنابر احتياط, اسامى انبياى عظام و ائمه معصومين عليهم السلام داخل در حكم اسماء الله است.

منبع :استفتائات مقام معظم رهبري

سوال :استفاده از تكت پست ( تمبر ) كه بر روى آن آيات قرآنى چاپ شده، و يا چاپ لفظ جلاله و اسماء الله و آيات قرآنى و يا چاپ آرم موسسات، كه مشتمل بر آيات قرآن كريم است در روزنامه ها و مجلات و نشرياتى كه همه روزه منتشر مى شوند چه حكمى دارد؟

جواب:طبع و نشر آيات قرآنى و اسماء جلاله و امثال آن اشكالى ندارد، ولكن بر كسى كه بدستش مى رسد، واجب است، رعايت احكام شرعى آن را داشته، از هتك و تنجيس، و لمس كردن آن، بدون وضو اجتناب كند.
منبع :استفتائات مقام معظم رهبري

سوال :افرادي كه اسمشان: عبدالله, حبيب الله و... است اگر بدون وضو آن را بنويسند و يا مس كنند چه حكمي دارد؟

جواب: مس اسم الله بدون طهارت جايز نيست

منبع :استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 82

سوال: اگر بصورت غير عمد ، قرآن از دست انسان به زمين بيفتد ؛ وظيفه ما چيست؟ آيا كفاره لازم است يا نه؟

جواب: وظيفه خاصي ندارد و كفاره نيز ندارد.

منبع :استفتائات قرآني ، غلامرضا نيشابوري ، صفحه 121

سوال :القاب و اسامى ائمه معصومين و انبياء عليهم السلام چه حكمى دارد؟

جواب: بنابر احتياط، مس آن بدون وضو جايز نيست.

 منبع : استفتائات مقام معظم رهبري

سوال: انداختن تكت هاى پستى ( تمبر ) كه محتوى اسم جلاله است، درآشغال دانى چه حكمى دارد؟ و آيا لمس آن بدون وضو صحيح است؟

جواب: دست زدن به نوشته لفظ جلاله بدون وضو يا نجس كردن آن يا انداختن آن در اماكنى كه موجب هتك و اهانت گردد، جايز نيست.

منبع :ستفتائات مقام معظم رهبري

سوال:انداختن چيزى كه مشتمل بر اسماء الله باشد، در جوي ها و نهرها چه حكمى دارد؟ و آيا اين عمل اهانت شمرده مى شود؟

جواب :اگر انداختن آنها در انهار و جويبارها از نگاه عرف اهانت نباشد مانع ندارد

منبع :استفتائات مقام معظم رهبري

سوال:آيا انداختن آيات قرآن و اسماء خداوند تبارك و تعالي, بعد از تغيير شكل مثل پاره كردن و يا قطعه قطعه كردن آن به صورتي كه موقع خواندن معناي آن مشخص نباشد جايز است يا خير؟
جواب:اگر بعد از تغيير شكل, آيات قرآن بر آن صدق نكند, اشكال ندارد.

منبع:استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 305***  گلچيني از استفتائات و پرسشهاي قرآني (احكام مس آيات و اسماء الهي)***

سوال: آيا انداختن اسماء جلاله خداوند در زباله دان, بدون قصد اهانت جايز است يا نه, در صورتي كه انداخته باشند حكمش چيست؟

جواب: انداختن آن جايز نيست و بايد آنرا از محل هتك و اهانت خارج كنند.

منبع: استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 306

سوال: آيا بچه نابالغي كه مس ميت كرده مي تواند با وضوي تنها مس خط قرآن يا اسم خداوند نمايد؟
جواب: بچه نابالغ تكليف ندارد.

منبع: استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 118

سوال:آيا بر افراد نابينا نيز لازم است كه هرگاه بر روى آيات قرآن دست مى كشند وضو داشته باشند، يا نيازى نيست؟

جواب: آنها نيز بايد وضو داشته باشند.

منبع: پايگاه اينترنتي آيت الله العظمي مكارم شيرازي (مد ظله العاي)

سوال:آيا براى دكان داران و مغازه داران جايز است كه آنچه را كه مى فروشند با روزنامه بپوشانند در حاليكه به يقين مى دانيم در روزنامه ها اسم جلاله وجود دارد، و آيا دست زدن به آن بدون وضو جايز است؟

جواب: پوشاندن اشياى فروشى با روزنامه ها اگر هتك به اسم خدا و آيات قرآن و اسامى ائمه عليهم السلام بحساب نيايد اشكال ندارد ولكن براى شخص بى وضو در صورتى كه از بودن اسم جلاله مطلع است دست زدن به آن جايز نيست.

منبع: استفتائات مقام معظم رهبري

 

 

 

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب