اوقات شرعی

سوال:آيا حرمت دست زدن به كتابت قرآن مجيد براى شخص بى وضو، مختص به مصحف شـريف است ، يا شامل كتابها و لوحه ها ( تابلوها ) و ديوارها نيز مى گردد؟

جواب: حرمت اختصاص به مصحف شريف ندارد ، بلكه عموميت دارد و تمامى كلمات و آيات قرآنى را هر چند در كتاب ، جريده ، مجله، تابلو، يا نقش ديوار باشد ، شامل مى شود.

منبع :استفتائات مقام معظم رهبري

سوال:آيا دست زدن بى وضو به نام شيطان و فرعون و امثال او در قرآن اشكال دارد يا نه ؟
جواب: مس كلمات قرآن بدون طهارت جايز نيست ولو آن كلمات مثل كلمه فرعون و امثال آن باشد.
منبع: پايگاه اينترنتي حضرت آيت الله العظمي سيستاني (حفظه الله تعالي)

سوال:آيا سوزاندن قرآنهايي كه ورق ورق شده و قابل نگهداري نيست ، جايز مي باشد؟ آيا مي شود آنرا سوزاند و خاكستر آنرا دفن كرد يا خير؟ در صورتي كه كسي چنين كرده باشد تكليفش چيست؟
جواب:جايز نيست والله العالم. سوزاندن ورقهاي قرآن جايز نيست ، بايد خود ورقها را دفن كرد يا در آب جاري انداخت و چنانچه شخصي اين كار سوزاندن ورقهاي قرآن- را انجام داده بايد استغفار كند. والله العالم.
منبع :استفتائات قرآني ، غلامرضا نيشابوري ، صفحه 98


سوال: آيا لمس كردن آرم جمهورى اسلامى ايران كه روى نامه ها و تكت ( بليط ) اتوبوس ها و سرويس هاى عمومى نقش شده است ، حرام است؟

جواب: اگر از نگاه عرف اسم جلاله خوانده شده و برداشت شود ، دست زدن به آن ، بدون طهارت ، حرام است و در غير اينصورت اشكال ندارد.

 منبع :استفتائات مقام معظم رهبري


سوال:آيا لمس كردن كلماتى كه در انگشترها نقش شده است،جايز است؟

جواب: اگر از كلماتى باشد كه شرط جواز مس آن طهارت است بدون طهارت دست زدن به آن جايز نيست.
منبع :استفتائات مقام معظم رهبري

سوال :آيا مس كردن كلماتي از قرآن مانند ابليس, شيطان, كفار, ابولهب, و... در صورتي كه شخص وضو نداشته باشد حرام است؟

جواب: جايز نيست.

منبع :استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 84

سوال :آيا مس و به دست كردن انگشتري كه بر روي آن نوشته شده است (الله بصير بالعباد) و يا قرآن مجيد در جيب بدون وضو براي ياد خدا درست است يا نه؟

جواب: مانعي ندارد ولي بدون وضو مس نكند.

 منبع: استفتائات مقام معظم رهبري

سوال :آيا نماز خواندن بر سجاده يا قاليچه هايي كه بر آنها آيات قرآن نوشته شده است چه صورتي دارد ، در حالي كه در موقع نشستن و به سجده رفتن ، آيات قرآن زير پا قرار مي گيرد؟

جواب: قرار دادن آيات قرآن در زير پا ، مصداق هتك حرمت قرآن و حرام است و چنانچه اين هتك هنگام سجود واقع شود ، نماز وي اشكال دارد. والله العالم

منبع :استفتائات قرآني ، غلامرضا نيشابوري ، صفحه 112 و 113

سوال :اخيراً لباسهايي وارد شده كه بر روي آن اسماء جلاله «الله» نوشته شده است ، آيا پوشيدن چنين لباسهايي جايز است يا خير؟ و در صورت مثبت بودن ، تكليف كسي كه آنرا مي پوشد چيست؟

جواب: پوشيدن لباسهاي مزبور في نفسه مانعي ندارد ، لكن كسي كه مُحدث است ، نبايد بدن خود را به اسم جلاله برساند..

منبع :ا استفتائات قرآني ، غلامرضا نيشابوري ، صفحه 99

سوال: از آنجايي كه در حال حاضر بيشتر روزنامه ها و مجلات كشور, مشتمل بر آيات قرآن است و معمولا افراد پس از مطالعه, آنها را به جاهاي هتك آميزي مي اندازند لذا تقاضا مي كنيم دستور فرماييد كه اين نشريات از چاپ آيات قرآن و كلماتي كه احترام آنها لازم است خودداري كنند و اگر بهتر است در هنگام ضرورت سعي كنند آيات قرآن را نقل به معنا كنند و نه اينكه عينا چاپ نمايند؟

جواب: چاپ و نشر ممنوع نيست, ولي از انداختن در جاهايي كه موجب هتك مي شود, بايد خودداري كنند.

 منبع :استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 308

سوال:اسامى مباركه كه احترامش واجب و دست زدن به آن بدون وضو حرام است كدامند؟

جواب: مس اسماء ذات بارى و اسماء صفات خاصه الهى بدون وضو جايز نيست بنابر احتياط, اسامى انبياى عظام و ائمه معصومين عليهم السلام داخل در حكم اسماء الله است.

منبع :استفتائات مقام معظم رهبري

سوال :استفاده از تكت پست ( تمبر ) كه بر روى آن آيات قرآنى چاپ شده، و يا چاپ لفظ جلاله و اسماء الله و آيات قرآنى و يا چاپ آرم موسسات، كه مشتمل بر آيات قرآن كريم است در روزنامه ها و مجلات و نشرياتى كه همه روزه منتشر مى شوند چه حكمى دارد؟

جواب:طبع و نشر آيات قرآنى و اسماء جلاله و امثال آن اشكالى ندارد، ولكن بر كسى كه بدستش مى رسد، واجب است، رعايت احكام شرعى آن را داشته، از هتك و تنجيس، و لمس كردن آن، بدون وضو اجتناب كند.
منبع :استفتائات مقام معظم رهبري

سوال :افرادي كه اسمشان: عبدالله, حبيب الله و... است اگر بدون وضو آن را بنويسند و يا مس كنند چه حكمي دارد؟

جواب: مس اسم الله بدون طهارت جايز نيست

منبع :استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 82

سوال: اگر بصورت غير عمد ، قرآن از دست انسان به زمين بيفتد ؛ وظيفه ما چيست؟ آيا كفاره لازم است يا نه؟

جواب: وظيفه خاصي ندارد و كفاره نيز ندارد.

منبع :استفتائات قرآني ، غلامرضا نيشابوري ، صفحه 121

سوال :القاب و اسامى ائمه معصومين و انبياء عليهم السلام چه حكمى دارد؟

جواب: بنابر احتياط، مس آن بدون وضو جايز نيست.

 منبع : استفتائات مقام معظم رهبري

سوال: انداختن تكت هاى پستى ( تمبر ) كه محتوى اسم جلاله است، درآشغال دانى چه حكمى دارد؟ و آيا لمس آن بدون وضو صحيح است؟

جواب: دست زدن به نوشته لفظ جلاله بدون وضو يا نجس كردن آن يا انداختن آن در اماكنى كه موجب هتك و اهانت گردد، جايز نيست.

منبع :ستفتائات مقام معظم رهبري

سوال:انداختن چيزى كه مشتمل بر اسماء الله باشد، در جوي ها و نهرها چه حكمى دارد؟ و آيا اين عمل اهانت شمرده مى شود؟

جواب :اگر انداختن آنها در انهار و جويبارها از نگاه عرف اهانت نباشد مانع ندارد

منبع :استفتائات مقام معظم رهبري

سوال:آيا انداختن آيات قرآن و اسماء خداوند تبارك و تعالي, بعد از تغيير شكل مثل پاره كردن و يا قطعه قطعه كردن آن به صورتي كه موقع خواندن معناي آن مشخص نباشد جايز است يا خير؟
جواب:اگر بعد از تغيير شكل, آيات قرآن بر آن صدق نكند, اشكال ندارد.

منبع:استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 305*** گلچيني از استفتائات و پرسشهاي قرآني (احكام مس آيات و اسماء الهي)***

سوال: آيا انداختن اسماء جلاله خداوند در زباله دان, بدون قصد اهانت جايز است يا نه, در صورتي كه انداخته باشند حكمش چيست؟

جواب: انداختن آن جايز نيست و بايد آنرا از محل هتك و اهانت خارج كنند.

منبع: استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 306

سوال: آيا بچه نابالغي كه مس ميت كرده مي تواند با وضوي تنها مس خط قرآن يا اسم خداوند نمايد؟
جواب: بچه نابالغ تكليف ندارد.

منبع: استفتائات امام خميني (ره) ، ج1، مسأله 118

سوال:آيا بر افراد نابينا نيز لازم است كه هرگاه بر روى آيات قرآن دست مى كشند وضو داشته باشند، يا نيازى نيست؟

جواب: آنها نيز بايد وضو داشته باشند.

منبع: پايگاه اينترنتي آيت الله العظمي مكارم شيرازي (مد ظله العاي)

سوال:آيا براى دكان داران و مغازه داران جايز است كه آنچه را كه مى فروشند با روزنامه بپوشانند در حاليكه به يقين مى دانيم در روزنامه ها اسم جلاله وجود دارد، و آيا دست زدن به آن بدون وضو جايز است؟

جواب: پوشاندن اشياى فروشى با روزنامه ها اگر هتك به اسم خدا و آيات قرآن و اسامى ائمه عليهم السلام بحساب نيايد اشكال ندارد ولكن براى شخص بى وضو در صورتى كه از بودن اسم جلاله مطلع است دست زدن به آن جايز نيست.

منبع: استفتائات مقام معظم رهبري

 

 

 

سخنرانی های مهم

 • مقاله ای در مورد شهادت حضرت محمد باقر (ع)

                                                                  بسمه تعالی

   

   

   

  سالروز شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام)


  هفتم ماه ذی الحجه مصادف است با سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام محمد باقر  علیه السلام  ، شهادت این بزرگوار را به تمامی ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت می گوییم
  امام باقر علیه السلام
  إِنَّما یُداقُّ اللّهُ الْعِبادَ فِى الْحِسابِ یَوْمَ الْقِیمَةِ عَلى قَدْرِ ما آتاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِى الدُّنْیا
  خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش، به اندازه عقلى که در دنیا به آنها داده است، دقّت و باریک بینى مى کند.
   
  خلاصه ای از زندگی  پر برکت حضرت امام محمد باقر ( ع
   
  نام مبارک امام پنجم محمد بود . لقب آن حضرت باقر يا باقرالعلوم است ،بدين جهت که : دريای دانش را شکافت و اسرار علوم را آشکارا ساخت . القاب ديگری مانند شاکر و صابر و هادی نيز برای آن حضرت ذکر کرده اند که هريک باز گوينده صفتی از صفات آن امام بزرگوار بوده است.
  کنيه امام " ابوجعفر " بود . مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی ( ع ) است . بنابراين نسبت آن حضرت از طرف مادر به سبط اکبر حضرت امام حسن ( ع ) و از سوی پدر به امام حسين ( ع ) می رسيد . پدرش حضرت سيدالساجدين ، امام زين العابدين ، علی بن الحسين ( ع ) است.


  تولد حضرت باقر ( ع ) در روز جمعه سوم ماه صفر سال 57هجری در مدينه اتفاق افتاد . در واقعه جانگداز کربلا همراه پدر و در کنار جدش حضرت سيد الشهداء کودکی بود که به چهارمين بهار زندگيش نزديک می شد.


  دوران امامت امام محمد باقر ( ع ) از سال 95هجری که سال درگذشت امام زين العابدين ( ع ) است آغاز شد و تا سال 114ه . يعنی مدت 19سال و چند ماه ادامه داشته است.

  در دوره امامت امام محمد باقر ( ع ) و فرزندش امام جعفر صادق ( ع ) مسائلی مانند انقراض امويان و بر سر کار آمدن عباسيان و پيدا شدن مشاجرات سياسی و ظهور سرداران و مدعيانی مانند ابوسلمه خلال و ابومسلم خراسانی و ديگران مطرح است ، ترجمه کتابهای فلسفی و مجادلات کلامی در اين دوره پيش می آيد ، و عده ای از مشايخ صوفيه و زاهدان و قلندران وابسته به دستگاه خلافت پيدا می شوند . قاضيها و متکلمانی به دلخواه مقامات رسمی و صاحب قدرتان پديد می آيند و فقه و قضاء و عقايد و کلام و اخلاق را - بر طبق مصالح مراکز قدرت خلافت شرح و تفسير می نمايد ، و تعليمات قرآنی - به ويژه مسأله امامت و ولايت را ، که پس از واقعه عاشورا و حماسه کربلا ، افکار بسياری از حق طلبان را به حقانيت آل علی ( ع ) متوجه کرده بود ، و پرده از چهره زشت ستمکاران اموی و دين به دنيا فروشان برگرفته بود ، به انحراف می کشاندند و احاديث نبوی را در بوته فراموشی قرار می دادند . برخی نيز احاديثی به نفع دستگاه حاکم جعل کرده و يا مشغول جعل بودند و يا آنها را به سود ستمکاران غاصب خلافت دگرگون می نمودند .


  اينها عواملی بود بسيار خطرناک که بايد حافظان و نگهبانان دين در برابر آنها بايستند . بدين جهت امام محمد باقر ( ع ) و پس از وی امام جعفر صادق ( ع ) از موقعيت مساعد روزگار سياسی ، برای نشر تعليمات اصيل اسلامی و معارف حقه بهره جستند ، و دانشگاه تشيع و علوم اسلامی را پايه ريزی نمودند.

  زيرا اين امامان بزرگوار و بعد شاگردانشان وارثان و نگهبانان حقيقی تعليمات پيامبر ( ص ) و ناموس و قانون عدالت بودند ، و می بايست به تربيت شاگردانی عالم و عامل و يارانی شايسته و فداکار دست يازند ، و فقه آل محمد ( ص ) را جمع و تدوين و تدريس کنند . به همين جهت محضر امام باقر ( ع ) مرکز علماء و دانشمندان و راويان حديث و خطيبان و شاعران بنام بود . در مکتب تربيتی امام باقر ( ع ) علم و فضيلت به مردم آموخته می شد .
  امام باقر 
  ( ع ) دارای خصال ستوده و مؤدب به آداب اسلامی بود . سيرت و صورتش ستوده بود . پيوسته لباس تميز میپوشید.

   

  محمد داداش زاده

 • نسخه الکترونیکی شماره جدید پیام محراب ویژه مرداد ماه دراپلیکیشن پیام محراب به صورت رایگان منتشر شد.

  شماره جدید پیام محراب ویژه مرداد ماه منتشر شد

  به گزارش روابط عمومی موسسه هنر و ادبیات هلال، نسخه الکترونیکی شماره جدید پیام محراب ویژه مرداد ماه در اپلیکیشن پیام محراب منتشر شده است

  ادامه مطلب...
 • مسئولین ما باید شب و روز در صدد حل مشکلات مردم و مردم هم باید کمک حال مسئولان باشند

  نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی:

  حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی ظهر امروز در خطبه اول نماز جمعه ارومیه، ضمن بیان فضایلی از حضرت امام رضا (ع) گفت: حضرت با استفاده از علم غیب در مورد قبر خود که در طوس واقع خواهد شد به دعبل خزائی خبر داده بودند.

  ادامه مطلب...

فیلم‌ها و تصاویر منتخب