اوقات شرعی

باسمه‌تعالي

كليات و شيوه‌ نامه اجرايي برگزاري دوره ‌هاي آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم

شامل : نسيم حيات (28و 29) - بينات (19)

نور الرحمن (10و11) - جلسات و حلقات تفسیر قرآن سال 1395

 

اطلاعات طرح

محل تأمين اعتبار

(علامت* بزنيد)

تفاهم ‌نامه با سازمان دارالقرآن الكريم

 

نوع برنامه

(علامت *بزنيد)

آموزشي

*

شوراي توسعه فرهنگ قرآني

 

پژوهشي

 

تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها

*

تبليغي-ترويجي

 

فصل 5 استان‌ها

*

حمايتي-نظارتي

 

ساير

*

 پشتيباني

 

واحد مسئول در سازمان

معاونت

آموزش و پژوهش

واحد/ واحدهاي

معين

معاونت

 

دفتر

 

دفتر

 

اداره

آموزش

اداره

 

سابقه اجرا

سنوات اجرا (ذكر كنيد)

از بدو تأسیس سازمان تاکنون

زمان پيش‌بيني شده براي اجرا

از

5/1/95

سابقه ندارد

 

تا

30/12/95

گروه هدف

عموم مردم

*

نحوه اجرا

(علامت * بزنيد)

متمركز (ستادي)

 

مخاطبان خاص (ذكر كنيد)

 

استاني

*

مشاركتي

*

تداوم اجرا(علامت * بزنيد)

فصلي

 

جغرافياي اجرا

سراسر كشور(علامت* بزنيد)

 

در طول سال

*

همه استان‌ها(علامت* بزنيد)

*

يك‌ساله و مقطعي

 

استان يا استان‌هاي... (نام ببريد)

 

مستمر و ادامه‌دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده طرح

طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نسيم حيات جزء 28 و نیمه اول جزء 29)

بر اساس این طرح پس از تبلیغات، ثبت نام، سطح بندی و کلاسبندی مخاطبان به تفکیک جنسیت، سطح تحصیلات و محدوده سنی- کلاسهای آموزشی در 40 جلسه ویژه علاقمندان به ترجمه و تفسیر قرآن، در مراکز آموزشی پیش‌بینی شده برگزار و مخاطبان، ضمن آشنایی با ترجمه و تفسير جزء 28 و نیمه اول جزء 29 قرآن كريم در شش‌ماهه اول سال 1395 انشاءالله خواهند توانست فرامين حياتبخش آن را در زندگی فردی و خانوادگی خود به کار بندند.  به افرادی که حد نصاب آزمون پایانی(حداقل نمره 14 از 20 )را کسب نمایند، گواهینامه مربوطه اعطاء می‌گردد.

 

طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نسيم حيات  نیمه دوم جزء 29 و جزء 30)

بر اساس این طرح پس از تبلیغات، ثبت نام، سطح بندی و کلاسبندی مخاطبان به تفکیک جنسیت، سطح تحصیلات و محدوده سنی- کلاسهای آموزشی در 40 جلسه ویژه علاقمندان به ترجمه و تفسیر قرآن، در مراکز آموزشی پیش‌بینی شده برگزار و مخاطبان، ضمن آشنایی با ترجمه و تفسير نیمه دوم جزء 29 و جزء 30 قرآن كريم در شش‌ماهه دوم سال 1395 انشاءالله خواهند توانست فرامين حياتبخش آن را در زندگی فردی و خانوادگی خود به کار بندند. به افرادی که حد نصاب آزمون پایانی(حداقل نمره 14 از 20 )را کسب نمایند، گواهینامه مربوطه اعطاء می‌گردد.

 

طرح آموزش ترجمه و  تفسير عمومي قرآن كريم (بينات  19- سوره مباركه انبیاء) «جهت اجرا در ماه مبارك رمضان 1437 ه.ق»

بر اساس این طرح پس از تبلیغات، ثبت نام، سطح بندی و کلاسبندی مخاطبان به تفکیک جنسیت، سطح تحصیلات و محدوده سنی- کلاسهای آموزشی در 24 جلسه ویژه علاقمندان به ترجمه و تفسیر قرآن، در مراکز آموزشی پیش‌بینی شده برگزار و مخاطبان، ضمن آشنایی با ترجمه و تفسير سوره مباركه انبیاء در ماه مبارک رمضان انشاءالله خواهند توانست فرامين حياتبخش آن را در زندگی فردی و خانوادگی خود به کار بندند.

به افرادی که حد نصاب آزمون پایانی(حداقل نمره 14 از 20 )را کسب نمایند، گواهینامه مربوطه اعطاء می‌گردد.

 

طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نور الرحمان 10 )

دورة ششم طرح تفسير ترتيبي ـ موضوعي نور الرحمن جهت اجرا در ششماهه  اول سال 1395 مي‌باشد. در اين طرح طي 25 جلسه، ترجمه و تفسير موضوعات مبتلا به سه جزء دهم قرآن كريم (از آية 3 سوره مباركه زمر تا آیه 32 سوره مباركه قمر) بر مبناي كتاب «تفسير همراه، جلد دوم(تأليف گروه تخصصي تفسير قرآن ستاد عالي كانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد)» آموزش داده خواهد شد. در پايان دوره و پس از اخذ آزمون كتبي از مفاد كتاب مذكور، ‌به قبول‌شدگان ‌گواهينامة مربوطه اعطاء مي‌گردد.

 

 

 

طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نور الرحمن 11)

دورة هفتم طرح تفسير ترتيبي ـ موضوعي نور الرحمن جهت اجرا در ششماهه  دوم سال 1395 مي‌باشد. در اين طرح طي 25 جلسه، ترجمه و تفسير موضوعات مبتلا به سه جزءِ یازدهم قرآن كريم (از آية 26-27 سوره مباركه الرحمان تا آیه 1 سوره مباركه همزه) بر مبناي كتاب «تفسير همراه، جلد دوم (تأليف گروه تخصصي تفسير قرآن ستاد عالي كانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد)» آموزش داده خواهد شد. در پايان دوره و پس از اخذ آزمون كتبي از مفاد كتاب مذكور، ‌به قبول‌شدگان ‌گواهينامة مربوطه اعطاء مي‌گردد.

 

طرح آموزش تفسیر موضوعی قرآن كريم (جلسات وحلقات تفسیر)

توسعه وترویج معارف نورانی قرآن کریم از طریق گسترش حلقه ها وکلاسهای آموزش تفسیر با نگاه درمان جویانه دربین عموم جامعه به ویژه جوانان وقشر تحصیل کرده به ویژه مخاطبان جلسات سنتی قرائت قرآن که به صورت هفتگی درمساجد، منازل، و...برگزار می شود وبا بهره گیری از اساتید حوزه ودانشگاه ، صاحبنظر دراین عرصه در کشور، اهمیت ویژه ای دارد. دراین طرح شرکت کنند گان که عموم مردم وترجیحا دانشجویان ودانش آموزان دبیرستانی خواهند بود ، طی 26 جلسه یک ساعته در مدت زمان 6ماهه ی دوم سال 1395 با 26 موضوع قرآنی موثر در سبک زندگی قرآنی آشناخواهند شد . در پايان دوره و پس از اخذ آزمون كتبي از مفاد كتب مذكور، ‌به قبول‌شدگان ‌گواهينامة مربوطه اعطاء مي‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف

طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نسيم حيات جزء  28 و نیمه اول جزء 29)

اهداف کلی

1ـ نشر و ترويج ترجمه، تفسير، مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريم در جامعه.

2ـ حركت در جهت رفع مهجوريت قرآن كريم در جامعه اسلامي (به تناسب توان).

3ـ كمك به كاهش معضلات گوناگون بشري، با استفاده از نشر و ارائه الگوهاي رفتاري و رهنمودهاي قرآن كريم.

هدف رفتاری

انتظار مي‌رود فراگيران پس از گذراندن این طرح با ترجمه و تفسير جزء 28 و نیمه اول جزء 29 قرآن كريم آشنا شده و  فرامين حياتبخش آن را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود به کار بندند.

 

 

طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نسيم حيات  نیمه دوم جزء 29 و جزء 30)

اهداف کلی

نشر و ترويج ترجمه، تفسير، مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريم در جامعه.

2ـ حركت در جهت رفع مهجوريت قرآن كريم در جامعه اسلامي (به تناسب توان).

3ـ كمك به كاهش معضلات گوناگون بشري، با استفاده از نشر و ارائه الگوهاي رفتاري و رهنمودهاي قرآن كريم.

هدف رفتاری

انتظار مي‌رود فراگيران پس از گذراندن این طرح با ترجمه و تفسير نیمه دوم جزء 29 و جزء 30 قرآن كريم آشنا شده و  فرامين حياتبخش آن را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود به کار بندند.

 

 

طرح آموزش ترجمه و  تفسير عمومي قرآن كريم (بينات  19- سوره مباركه انبیاء) «جهت اجرا در ماه مبارك رمضان 1437 ه.ق»

اهداف کلی

1ـ نشر و ترويج ترجمه، تفسير، مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريم در جامعه.

2ـ حركت در جهت رفع مهجوريت قرآن كريم در جامعه اسلامي (به تناسب توان).

3ـ كمك به كاهش معضلات گوناگون بشري، با استفاده از نشر و ارائه الگوهاي رفتاري و رهنمودهاي قرآن كريم.

4- انس هر چه بیشتر مخاطبان با آموزه‌ها و فرامین قرآن در ماه مبارک رمضان.

هدف رفتاری

انتظار مي‌رود فراگيران پس از گذراندن این طرح در ماه مبارک رمضان با ترجمه و تفسير سور‌ه مباركه انبیاء آشنا شده و فرامين حياتبخش آن را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود به کار بندند.

 

طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نور الرحمان 10 )

اهداف کلی

1ـ نشر و ترويج ترجمه، تفسير، مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريم در جامعه.

2ـ حركت در جهت رفع مهجوريت قرآن كريم در جامعه اسلامي (به تناسب توان).

3ـ كمك به كاهش معضلات گوناگون بشري، با استفاده از نشر و ارائه الگوهاي رفتاري و رهنمودهاي قرآن كريم.

هدف رفتاری

انتظار مي‌رود فراگيران پس از گذراندن این طرح با ترجمه و تفسير موضوعات برگزيدة سه جزء دهم قرآن کریم(از آية 3 سوره مباركه زمر تا آیه 32 سوره مباركه قمر) آشنا شده و  فرامين حياتبخش آن را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود به کار بندند.

 

 

طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نور الرحمن 11)

اهداف کلی

1ـ نشر و ترويج ترجمه، تفسير، مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريم در جامعه.

2ـ حركت در جهت رفع مهجوريت قرآن كريم در جامعه اسلامي (به تناسب توان).

3ـ كمك به كاهش معضلات گوناگون بشري، با استفاده از نشر و ارائه الگوهاي رفتاري و رهنمودهاي قرآن كريم.

هدف رفتاری

انتظار مي‌رود فراگيران پس از گذراندن این طرح با ترجمه و تفسير موضوعات برگزيدة سه جزء یازدهم قرآن کریم(از آية 26-27 سوره مباركه الرحمان تا آیه 1 سوره مباركه همزه) آشنا شده و  فرامين حياتبخش آن را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود به کار بندند.

طرح آموزش تفسیر موضوعی قرآن كريم (جلسات وحلقات تفسیر)

اهداف کلی

1ـ نشر و ترويج تفسير، مفاهيم و فرهنگ غني قرآن كريم در جامعه.

2ـ حركت در جهت رفع مهجوريت قرآن كريم در جامعه اسلامي (به تناسب توان).

3ـ كمك به كاهش معضلات گوناگون جامعه، با استفاده از نشر رهنمودها وسبک زندگی قرآنی.

هدف رفتاری

انتظار مي‌رود فراگيران پس از گذراندن این طرح با 26 موضوع دارای معنا ومفهوم سبک زندگی قرآنی بر گرفته از 5 جلد کتاب « زندگی با قرآن » تالیف استاد بهرامپور آشنا شده و  فرامين حياتبخش آن را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود به کار بندند.


برنامه‌ريزي عملياتي مراحل اجرا، وظايف مجريان و زمان‌بندي

رديف

مراحل

مسئول اجرا

(مسئول اجراي هر مرحله اعم از واحد مجري، معين، دستگاه‌ها و مراكز، ادارات كل استان‌ها و... دقيقاً ذكر شود)

مقطع زماني

زمان اجرا

پيش ازاجرا

حين اجرا

پس از اجرا

ازتاريخ

تاتاريخ

1                      

تهيه و تدوين دستور العمل اجرايي طرح

معاونت آموزش و پژوهش (اداره آموزش)

*

 

 

15/12/94

29/12/94

2                      

ابلاغ دستور العمل اجرايي طرح به ادارات كل تبليغات اسلامي سراسر كشور

معاونت آموزش و پژوهش (اداره آموزش)

*

 

 

8/1/95

همان روز

3                      

اجرای طرح مطابق دستورالعمل اجرایی

ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها از طریق اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی

 

 

 

5/1/95

30/12/95

4                      

ارائه گزارش به سازمان دارالقرآن الكريم

ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها

 

 

*

طبق تفاهم ‌نامه

 


فرايند نظارت و ارزيابي طرح:

ارزيابي ميداني از سوي اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسلامي استان

ارزيابي ميداني توسط گروه‌ هاي نظارت اعزامي از سوي سازمان دارالقرآن الکریم (در صورت لزوم)

بررسی و تجزيه و تحليل گزارش های تفصيلي ارسالي از سوي ادارات كل تبليغات اسلامي استانها در سازمان دارالقرآن الكريم

بررسي اسناد مثبته مربوط به طرح توسط سازمان دارالقرآن الكريم (در صورت لزوم)

نقش دستگاه‌ها و مراكز در برنامه‌هاي مشاركتي:

رديف

نام دستگاه/ مركز

نوع مشاركت و كم و كيف آن

1                      

اتحادیه های مؤسسات قرآنی مردمی استان ها

همکاری در اجرای طرح

2                      

مؤسسات قرآنی مردمی استان ها

اجرای طرح

3                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نكات حائز اهميت، مقررات عمومي و ضوابط خاص :

طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نسيم حيات جزء  28 و نیمه اول جزء 29)

 

Text Box: 1ـ عنوان طرح: آموزش تفسير عمومي قرآن كريم (نسيم حيات 28 و نیمه اول جزء 29) 
2ـ مدت دوره: 80 ساعت آموزشي (شامل 40 جلسه آموزشي)
3ـ شكل اجراي دوره: به صورت حضوري (دو جلسه در هفته)      4ـ مقطع زماني اجرا: شش‌ماهه اول سال 1395
5ـ پيش‌نياز: 1- گواهينامه قرائت قرآن‌كريم (سطح 2)  2- گواهينامه آموزش مفاهيم قرآن كريم (سطح 3) یا قبولی در آزمون‌های ورودی معادل
6ـ گستره طرح: سراسر كشور.
7ـ محل تشكيل دوره: تمامي اماكني كه امكان تشكيل كلاس در آنجا وجود داشته باشد (با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي).
8ـ محتواي آموزشي دوره: ترجمه و تفسير جزء 28 و نیمه اول جزء 29 قرآن كريم بر مبناي منابع زير:
1-تفسير نمونه(مجلدات 23تا25)« تأليف آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي و جمعي از فضلاي حوزه علميه قم» يا   2- تفسير نسيم حيات(مجلد28و29)« تأليف آقاي ابوالفضل بهرامپور»
9ـ مجري طرح: اداره امور قرآني ادارات كل تبليغات اسلامي استانها به عنوان ناظر و كليه مؤسسات و مراكز قرآني مردمي و يا دستگاههای دولتي به عنوان مجری.
10ـ گروه هدف (مخاطبان): علاقمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع سني بالاي 16 سال.
11ـ تعداد متعلّمان در هر كلاس: حداقل 20 نفر و حداكثر نفرات با توجه به امكانات.
12- ارزش آموزشي: كسب نمره قبولي در اين طرح به عنوان « 80 ساعت آموزش » محسوب گرديده و به قبولشدگان گواهي پايان دوره اعطاء می‌گردد.
n مشخصات كلي طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n شرايط شركت‌كنندگان

1- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي سوم راهنمايي؛

2- دارا بودن گواهينامه قرائت قرآن (سطح2) و ترجمه و مفاهيم قرآن (سطح 3) يا قبولي در آزمون ورودي معادل.

تبصره: متقاضياني كه در هر يك از دوره‌هاي پيشين نسيم حيات شركت داشته و كارنامه آموزشي مربوطه (مبني بر موفقيت در دوره) را دريافت كرده‌اند، از شركت در آزمونهاي ورودي معاف خواهند بود.

n محتواي آموزشي

محتواي آموزشي طرح، ترجمه و تفسير جزء 28 و نیمه اول جزء 29 قرآن كريم، براساس مفاد آيات  سوره مباركه مجادله تا سوره مباركه جن از كتب تفسير نمونه(مجلدات 23تا25) يا كتاب نسيم حيات (جلد 28 و29) مي‌باشد. مدرّسان محترم جهت پربارتر نمودن آموزشهاي تفسيري اين دوره مي‌توانند از ديگر كتب تفسيري نظير الميزان، مجمع ‌البيان، تفسير نور و ... نيز استفاده نمايند.

 

n استانداردهاي آموزشي

ويژگي‌هاي مدرّس:

1ـ دارا بودن تسلّط علمي و تجربه لازم در زمينه تدريس ترجمه و تفسير قرآن كريم.

2ـ دارا بودن وجهه موجّه و مناسب اجتماعي.

3ـ توانمند بودن در جهت بهره‌گيري از تفاسير معتبري چون الميزان، مجمع ‌البيان، نمونه، نور و ... و داراي قدرت انتقال مطالب توأم با جذابيت بيان و فصاحت كلام.

روش تدريس: سخنراني، پرسش و پاسخ، توضيحي، مباحثه و...

تجهيزات، امكانات و وسايل مورد نياز: تخته سفيد، تجهيزات صوتي مناسب و ...

جدول ساعات آموزشي:

نام درس

ساعت

پيش نياز

نوع آزمون پاياني

حدنصاب نمره‌قبولي

ارزش آموزشي

«به ساعت»

نظري

عملي

جمع

كتبي

شفاهي

كتبي

شفاهي

ترجمه و تفسير

 جزء  28 و نیمه اول جزء 29  قرآن كريم

80

---

80

قرائت (سطح 2)

مفاهيم (سطح 3)

P

---

14 (از 20)

---

80 ساعت

n جدول بودجه‌بندي درس

الف : كتاب تفسير نمونه( مجلدات  23 تا 25)

جلسه

سوره

عنوان بحث

جلسه

سوره

آيات درس

اول

مجادله

ترجمه و تفسير آيات 1 ـ  7

بيست ‌و يكم

طلاق

         //           //      آيات  1 ـ  12

دوم

         //           //      آيات  8 ـ  13

بيست‌ و دوم

سوم

         //           //      آيات  14 ـ  22

بيست‌ و سوم

تحریم

         //           //      آيات  1 ـ  12

چهارم

حشر

         //           //      آيات  1 ـ  7

بيست ‌وچهارم

پنجم

         //           //      آيات  8 ـ  14

بيست ‌و پنجم

ملک

//           //      آيات  1 ـ  30

ششم

         //           //      آيات  15 ـ  20

بيست ‌و ششم

هفتم

         //           //      آيات  21 ـ  24

بيست ‌و هفتم

هشتم

ممتحنه

         //           //      آيات  1 ـ  13

بيست ‌و هشتم

قلم

//           //      آيات  1 ـ  52

نهم

بيست ‌و نهم

دهم

صف

         //           //      آيات  1 ـ  14

سي‌ام

يازدهم

سي‌ و يكم

حاقه

//           //      آيات  1 ـ  52

دوازدهم

جمعه

         //           //      آيات  1 ـ  11

سي‌ و دوم

سيزدهم

سي و سوم

معارج

//           //      آيات  1 ـ44

چهاردهم

منافقون

         //           //      آيات  1 ـ  11

سي و چهارم

پانزدهم

سي و پنجم

نوح

 

//           //      آيات  1 ـ  28

شانزدهم

تغابن

         //           //      آيات  1 ـ  18

سي و ششم

هفدهم

سي و هفتم

جن

//           //      آيات  1 ـ  28

هجدهم

سي و هشتم

نوزدهم

جمع‌بندي نكات تفسيري و رفع اشكالات

سي و نهم

جمع‌بندي نكات تفسيري و رفع اشكالات

بيستم

آزمون ميان دوره

چهلم

آزمون پايان دوره

 

 

ب: كتاب نسيم حيات ( مجلد 28و29)

جلسه

سوره

عنوان بحث

جلسه

سوره

عنوان بحث

اول

مجادله

ترجمه و تفسيرآيات  1 -  7

بيست ‌و يكم

طلاق

ترجمه و تفسيرآيات  1 -  7

دوم

         //           //      آيات  8 ـ 13

بيست‌ و دوم

         //           //      آيات  8 ـ 12

سوم

         //           //      آيات  14 ـ 19

بيست‌ و سوم

تحریم

         //           //      آيات  1 ـ 7

چهارم

         //           //      آيات  20 ـ  22

بيست ‌و چهارم

         //           //      آيات  8 ـ 12

پنجم

حشر

         //           //      آيات  1 ـ 4

بيست‌ و پنجم

ملک

         //           //      آيات  1 ـ 11

ششم

         //           //      آيات  5 ـ 10

بيست ‌و ششم

         //           //      آيات  12 ـ 21

هفتم

         //           //      آيات  11 ـ 20

بيست‌ و هفتم

         //           //      آيات  22 ـ 30

هشتم

         //           //      آيات  21 ـ 24

بيست ‌و هشتم

قلم

         //           //      آيات  1 ـ 16

نهم

ممتحنه

         //           //      آيات  1 ـ 6

بيست ‌و نهم

         //           //      آيات  17 ـ 33

دهم

         //           //      آيات  7 ـ 13

سي‌ام

         //           //      آيات  34 ـ 52

يازدهم

صف

         //           //      آيات  1 ـ 6

سي‌ و يكم

حاقه

         //           //      آيات  1 ـ 29

دوازدهم

         //           //      آيات  7 ـ 14

سي‌ و دوم

         //           //      آيات  30 ـ 52

سيزدهم

جمعه

         //           //      آيات  1 ـ 4

سي و سوم

معارج

         //           //      آيات  1 ـ 18

چهاردهم

         //           //      آيات  5 ـ 11

سي و چهارم

         //           //      آيات  19 ـ 44

پانزدهم

منافقون

         //           //      آيات  1 ـ 6

سي و پنجم

نوح

         //           //      آيات  1 ـ 9

شانزدهم

         //           //      آيات  7 ـ 11

سي و ششم

         //           //      آيات  10 ـ 28

هفدهم

تغابن

         //           //      آيات  1 ـ 10

سي و هفتم

جن

         //           //      آيات  1 ـ 10

هجدهم

         //           //      آيات  11 ـ 18

سي و هشتم

         //           //      آيات  11 ـ 28

نوزدهم

جمع‌بندي نكات تفسيري و رفع اشكالات

سي و نهم

جمع‌بندي نكات تفسيري و رفع اشكالات

بيستم

آزمون ميان‌دوره

چهلم

آزمون پايان دوره

n آيين‌نامة برگزاري آزمونها

الف) آزمون ورودی:

آزمونهاي ورودي ويژة كساني است كه فاقد گواهينامه قرائت قرآن (سطح 2) و مفاهيم قرآن (سطح 3) (بر مبناي كتاب «آموزش مفاهيم قرآن» (مجلد 3) تألیف آقاي مسعود وكيل یا كتاب «روشی آسان برای آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن»(سطح 3)تألیف آقایان لطفی و ضرغام و يا كتاب«آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم » (مجلد سوم)، تأليف آقايان محدّث، صفارهرندي و علّامي )[1] هستند. اين افراد لازم است پس از ثبت نام، در آزمونهاي ورودی ـ كه طبق آزمونهای پایانی قرائت (سطح 2) و مفاهيم (سطح 3) برگزار مي‌شود ـ شرکت نمايند و در صورت كسب حدنصابهاي لازم، در دوره حضور یابند.

2ـ آزمون ميان‌دوره

اين آزمون شامل 20 سؤال تستي ـ تشريحي است و طبق بودجه‌بندي طرح، در جلسة بيستم برگزار مي‌شود. ارزش اين آزمون معادل «5 نمره» از نمرة نهايي مي‌باشد.[2]

3ـ آزمون پاياني

آزمون پايان‌دوره شامل 24 سؤال تستي ـ تشريحي است و به شرح زير برگزار مي‌شود:

 

 
  Plaque: 1) 12 كلمه						هر يك 25/0 نمره (جمعاً 3 نمره)
2) ترجمه 8 عبارت (حدوداً نيم‌سطري)			هر يك 5/0 نمره (جمعاً  4 نمره)
3) تفسير 4 عبارت					هر يك 2 نمره (جمعاً 8 نمره)

 

 

 

 

 

 

اين آزمون 15 نمره دارد و نمرة آن پس از جمع شدن با نمرة آزمون ميان‌دوره، نمرة نهايي شركت‌كنندگان را تشكيل مي‌دهد.

تذكر 1: سؤالات آزمونها مي‌بايست توسط مدرس محترم دوره طراحي گردد.

تذكر 2: حدنصاب قبولي در دوره كسب حداقل نمرة 14 از 20 است و اداره امور قرآني استان موظف است به قبول‌شدگان گواهينامه پايان دوره را (مطابق مندرجات ضميمه «4» اين طرح) اعطا كرده و به 3 نفر برتر هر دوره نيز جوايزي (تا سقف اعتبار تعيين‌شده) اهدا نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نسيم حيات  نیمه دوم جزء 29 و جزء 30)

 

Text Box: 1ـ عنوان طرح: آموزش تفسير عمومي قرآن كريم (نسيم حيات نیمه دوم جزء 29 و جزء 30) 
2ـ مدت دوره: 80 ساعت آموزشي (شامل 40 جلسه آموزشي)
3ـ شكل اجراي دوره: به صورت حضوري (دو جلسه در هفته)	       4ـ مقطع زماني اجرا: ششماهه دوم سال 1395
5ـ پيش‌نياز: 1- گواهينامه قرائت قرآن‌كريم (سطح 2)  2- گواهينامه آموزش مفاهيم قرآن كريم (سطح 3) یا قبولی در آزمون‌های ورودی معادل
6ـ گستره طرح: سراسر كشور.
7ـ محل تشكيل دوره: تمامي اماكني كه امكان تشكيل كلاس در آنجا وجود داشته باشد (با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي).
8ـ محتواي آموزشي دوره: ترجمه و تفسير نیمه دوم جزء 29 و جزء 30 قرآن كريم بر مبناي منابع زير:
1-تفسير نمونه(مجلدات 25تا27)« تأليف آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي و جمعي از فضلاي حوزه علميه قم»  2- تفسير نسيم حيات(مجلد29و30)« تأليف آقاي ابوالفضل بهرامپور»
9ـ مجري طرح: اداره امور قرآني ادارات كل تبليغات اسلامي استانها به عنوان ناظر و كليه مؤسسات و مراكز قرآني مردمي و يا دستگاههای دولتي به عنوان مجری.
10ـ گروه هدف (مخاطبان): علاقمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع سني بالاي 16 سال.
11ـ تعداد متعلّمان در هر كلاس: حداقل20 نفر و حداكثر نفرات با توجه به امكانات.
12- ارزش آموزشي: كسب نمره قبولي در اين طرح به عنوان « 80 ساعت آموزش » محسوب گرديده و به قبولشدگان گواهي پايان دوره اعطاء می‌گردد.

n مشخصات كلي طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n شرايط شركت‌كنندگان

1- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي سوم راهنمايي؛

2- دارا بودن گواهينامه قرائت قرآن (سطح2) و ترجمه و مفاهيم قرآن (سطح 3) يا قبولي در آزمون ورودي معادل.

تبصره: متقاضياني كه در هر يك از دوره‌هاي پيشين نسيم حيات شركت داشته و كارنامه آموزشي مربوطه (مبني بر موفقيت در دوره) را دريافت كرده‌اند، از شركت در آزمونهاي ورودي معاف خواهند بود.

n محتواي آموزشي

محتواي آموزشي طرح، ترجمه و تفسير نیمه دوم جزء 29 و جزء 30 قرآن كريم، براساس مفاد آيات سوره مباركه مزمل تا سوره مبارکه ناس از كتب تفسير نمونه(مجلدات 25تا27) يا نسيم حيات (جلد 29و30) مي‌باشد. مدرّسان محترم، جهت پربارتر نمودن آموزشهاي تفسيري اين دوره مي‌توانند از ديگر كتب تفسيري نظير الميزان، مجمع ‌البيان، تفسير نور و ... نيز استفاده نمايند.

 

n استانداردهاي آموزشي

ويژگي‌هاي مدرّس:

1ـ دارا بودن تسلّط علمي و تجربه لازم در زمينه تدريس ترجمه و تفسير قرآن كريم.

2ـ دارا بودن وجهه موجّه و مناسب اجتماعي.

3ـ توانمند بودن در جهت بهره‌گيري از تفاسير معتبري چون الميزان، مجمع ‌البيان، نمونه، نور و ... و داراي قدرت انتقال مطالب توأم با جذابيت بيان و فصاحت كلام.

روش تدريس: سخنراني، پرسش و پاسخ، توضيحي، مباحثه و...

تجهيزات، امكانات و وسايل مورد نياز: تخته سفيد، تجهيزات صوتي مناسب و ...

جدول ساعات آموزشي:

نام درس

ساعت

پيش نياز

نوع آزمون پاياني

حدنصاب نمره‌قبولي

ارزش آموزشي

«به ساعت»

نظري

عملي

جمع

كتبي

شفاهي

كتبي

شفاهي

ترجمه و تفسير

نیمه دوم جزء 29 و جزء 30  قرآن كريم

80

---

80

قرائت (سطح 2)

مفاهيم (سطح 3)

P

---

14 (از 20)

---

80 ساعت

 

 جدول بودجه‌بندي درس

الف : كتاب تفسير نمونه (مجلدات  25تا27)

جلسه

سوره

عنوان بحث

جلسه

سوره

آيات درس

اول

مزمل

ترجمه و تفسير آيات  1 ـ  20

بيست ‌و يكم

تکویر

ترجمه و تفسير آيات  1 ـ  29

دوم

بيست‌ و دوم

سوم

مدثر

//           //          آيات  1 ـ 56

بيست‌ و سوم

انفطار

//           //          آيات  1 ـ 19

چهارم

بيست ‌وچهارم

مطففین

//           //          آيات  1 ـ 36

پنجم

بيست ‌و پنجم

ششم

قیامت

//           //          آيات  1 ـ 40

بيست ‌و ششم

انشقاق

//           //          آيات  1 ـ 25

هفتم

بيست ‌و هفتم

بروج

//           //          آيات  1 ـ 22

هشتم

بيست ‌و هشتم

طارق و اعلی

//           //          آيات  1 ـ 17

نهم

انسان

//           //          آيات  1 ـ 31

بيست ‌و نهم

//           //          آيات  1 ـ 19

دهم

سي‌ام

غاشیه

//           //          آيات  1 ـ 26

يازدهم

سي‌ و يكم

فجر

//           //          آيات  1 ـ 30

دوازدهم

مرسلات

//           //          آيات  1 ـ 50

سي‌ و دوم

بلد، شمس و لیل

سيزدهم

سي و سوم

چهاردهم

نبأ

//           //          آيات  1 ـ 40

سي و چهارم

ضحی، انشراح و تین

پانزدهم

سي و پنجم

شانزدهم

نازعات

//           //          آيات  1 ـ 46

سي و ششم

علق، قدر و بینه

هفدهم

سي و هفتم

زلزال تا همزه

هجدهم

عبس

//           //          آيات  1 ـ 42

سي و هشتم

فیل تا ناس

نوزدهم

جمع‌بندي نكات تفسيري و رفع اشكالات

سي و نهم

جمع‌بندي نكات تفسيري و رفع اشكالات

بيستم

آزمون ميان دوره

چهلم

آزمون پايان دوره

 

 

ب: كتاب نسيم حيات ( مجلد 29و 30)

جلسه

سوره

عنوان بحث

جلسه

سوره

عنوان بحث

اول

مزمل

ترجمه و تفسير آيات  1 ـ  10

بيست ‌و يكم

تکویر

ترجمه و تفسير آيات  1 ـ  14

دوم

//           //          آيات  11 ـ 20

بيست‌ و دوم

//           //          آيات  15 ـ  29

سوم

مدثر

//           //          آيات  1 ـ 17

بيست‌ و سوم

انفطار

//           //          آيات  1 ـ  19

چهارم

//           //          آيات  18 ـ 31

بيست ‌و چهارم

مطففین

//           //          آيات  1 ـ  17

پنجم

//           //          آيات  32 ـ 56

بيست‌ و پنجم

//           //          آيات  18 ـ  36

ششم

قیامت

//           //          آيات  1 ـ 15

بيست ‌و ششم

انشقاق

//           //          آيات  1 ـ 25

هفتم

//           //          آيات  16 ـ 30

بيست‌ و هفتم

بروج

//           //          آيات  1 ـ 22

هشتم

//           //          آيات  31 ـ 40

بيست ‌و هشتم

طارق و اعلی

//           //          آيات  1 ـ 17

نهم

انسان

//           //          آيات  1 ـ 11

بيست ‌و نهم

//           //          آيات  1 ـ 19

دهم

//           //          آيات  12 ـ 22

سي‌ام

غاشیه

//           //          آيات  1 ـ 26

يازدهم

//           //          آيات  23 ـ 31

سي‌ و يكم

فجر

//           //          آيات  1 ـ 30

دوازدهم

مرسلات

//           //          آيات  1 ـ 28

سي‌ و دوم

بلد، شمس و لیل

سيزدهم

//           //          آيات  29 ـ 50

سي و سوم

چهاردهم

نبأ

//           //          آيات  1 ـ 16

سي و چهارم

ضحی، انشراح و تین

پانزدهم

//           //          آيات  17 ـ 40

سي و پنجم

شانزدهم

نازعات

//           //          آيات  1 ـ 33

سي و ششم

علق، قدر و بینه

هفدهم

//           //          آيات  34 ـ 46

سي و هفتم

زلزال تا همزه

هجدهم

عبس

//           //          آيات  1 ـ 42

سي و هشتم

فیل تا ناس

نوزدهم

جمع‌بندي نكات تفسيري و رفع اشكالات

سي و نهم

جمع‌بندي نكات تفسيري و رفع اشكالات

بيستم

آزمون ميان‌دوره

چهلم

آزمون پايان دوره

 

 

 

 

 

 

 

طرح آموزش ترجمه و  تفسير عمومي قرآن كريم (بينات  19- سوره مباركه انبیاء) «جهت اجرا در ماه مبارك رمضان 1437 ه.ق»

n مشخصات كلي طرح

 

 
  Text Box: 1ـ عنوان طرح: آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (بينات 19 )- سوره مباركه انبیاء
2ـ مدت دوره: 48 ساعت (شامل 23 جلسه آموزش و يك جلسه آزمون)
3ـ شكل اجراي دوره: به صورت حضوري و روزانه در ايام ماه مبارك رمضان (به جز جمعه‌ها و روزهاي تعطيل)
4ـ مقطع زماني اجرا: ماه مبارك رمضان سال 1437 ه.ق  
5ـ پيش‌نياز: دارا بودن گواهينامه قرائت قرآن‌كريم (سطح 2)یا قبولی در آزمون‌‌های ورودی معادل
6ـ گستره طرح: سراسر كشور.
7ـ محل تشكيل دوره: تمامي اماكني كه امكان تشكيل كلاس در آنجا وجود داشته باشد (با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي).
8ـ محتواي آموزشي دوره: ترجمه و تفسيرسوره مباركه انبیاء و بر مبناي كتاب تفسير نمونه« تأليف آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي و جمعي از فضلاي حوزه علميه قم».   
9ـ مجري طرح: دارالقرآن‌الكريم ادارات كل تبليغات اسلامي استانها به عنوان ناظر و كليه مؤسسات و مراكز قرآني مردمي و يا دستگاههای دولتي به عنوان مجری.
10ـ گروه هدف (مخاطبان): علاقمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع سني بالاي 16 سال.
11ـ تعداد متعلّمان در هر كلاس: حداقل 20 نفر و حداكثر نفرات با توجه به امكانات.
12- ارزش آموزشي: كسب نمره قبولي در اين دوره به عنوان « 46 ساعت آموزش » محسوب گرديده و به قبولشدگان گواهي پايان دوره اعطاء می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n شرايط شركت‌كنندگان

1- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي سوم راهنمايي؛

2- دارا بودن گواهينامه قرائت قرآن (سطح2) يا قبولي در آزمون ورودي معادل.

تبصره: متقاضياني كه در هر يك از دوره‌هاي پيشين بينات شركت داشته و كارنامه آموزشي مربوطه (مبني بر موفقيت در  دوره) را دريافت كرده‌اند، از شركت در آزمون ورودي معاف خواهند بود.

n محتواي آموزشي

اين دوره شامل سلسله دروسي از تفسير، بر مبناي كتاب تفسير نمونه مي‌باشد و طي 24 جلسه اجرا خواهد شد. البته مدرّسان محترم، جهت پربارتر نمودن آموزشهاي تفسيري اين دوره مي‌توانند از ديگر كتب تفسيري موثّق نظير الميزان، مجمع ‌البيان، تفسير نور و ... نيز استفاده نمايند.

محتواي آموزشي طرح، ترجمه و تفسير سوره مباركه انبیاء و بر مبناي كتاب تفسير نمونه(جلد 13) مي‌باشد. البته مدرّسان محترم، جهت پربارتر نمودن آموزشهاي تفسيري اين دوره مي‌توانند از ديگر كتب تفسيري نظير الميزان، مجمع ‌البيان، تفسير نور و ... نيز استفاده نمايند.

 

 

 n استانداردهاي آموزشي

ويژگي‌هاي مدرّس:

1ـ دارا بودن تسلّط علمي و تجربه لازم در زمينه تدريس ترجمه و تفسير قرآن كريم.

2ـ دارا بودن وجهه موجّه و مناسب اجتماعي.

3ـ توانمند بودن در جهت بهره‌گيري از تفاسير معتبري چون الميزان، مجمع ‌البيان، نمونه، نور و ... و داراي قدرت انتقال مطالب توأم با جذابيت بيان و فصاحت كلام.

روش تدريس: سخنراني، پرسش و پاسخ، توضيحي، مباحثه و...

تجهيزات، امكانات و وسايل مورد نياز: تخته سفيد، تجهيزات صوتي مناسب و ...

جدول ساعات آموزشي:

نام درس

ساعت

پيش نياز

نوع آزمون پاياني

حدنصاب نمره‌قبولي

ارزش آموزشي

«به ساعت»

نظري

عملي

جمع

كتبي

شفاهي

كتبي

شفاهي

ترجمه و تفسير سوره مبارکه انبیاء

46

---

46

قرائت  (سطح 2)

P

---

14 (از 20)

---

46 ساعت

 

جدول بودجه‌بندي درس ( تفسير  سوره مباركه انبیاء  بر مبناي كتاب تفسير نمونه«جلد 13»)

 

شماره جلسه

تاريخ

موضوع درس

شماره جلسه

تاريخ

موضوع درس

اول

اول رمضان

18/3/1395

بيان اهمیت تفسیر، برخی روشهای تفسیری، محتواي كلي سوره و فضيلت تلاوت آن و...

سيزدهم

پانزدهم رمضان

1/4/1395

تفسير آيات 71-73

دوم

دوم رمضان

19/3/1395

تفسير آيات 1-5

چهاردهم

شانزدهم رمضان

2/4/1395

تفسير آيات 74-75

سوم

سوم رمضان

20/3/1395

تفسير آيات 6-10

پانزدهم

هفدهم رمضان

3/4/1395

تفسير آيات 76-80

چهارم

پنجم رمضان

22/3/1395

تفسير آيات 11-18

شانزدهم

نوزدهم رمضان

5/4/1395

تفسير آيات 81-84

پنجم

ششم رمضان

23/3/1395

تفسير آيات 19-25

هفدهم

بيستم رمضان

6/4/1395

تفسير آيات 85-90

ششم

هفتم رمضان

24/3/1395

تفسير آيات 26-33

هجدهم

بيست و دوم رمضان

8/4/1395

تفسير آيات 91-94

هفتم

هشتم رمضان

25/3/1395

تفسير آيات 34-40

نوزدهم

بيست و سوم رمضان

9/4/1395

تفسير آيات 95-97

هشتم

نهم رمضان

26/3/1395

تفسير آيات 41-45

بيستم

بيست و چهارم رمضان

10/4/1395

تفسير آيات 98-103

نهم

دهم رمضان

27/3/1395

تفسير آيات 46-50

بيست و ‌يكم

بيست و ششم رمضان

12/4/1395

تفسير آيات 104-106

دهم

دوازدهم رمضان

29/3/1395

تفسير آيات 51-58

بيست و دوم

بيست و هفتم رمضان

13/4/1395

تفسير آيات 107- 112

 یازدهم

سيزدهم رمضان

30/3/1395

تفسير آيات 59-67

بيست و سوم

بيست و هشتم رمضان

14/4/1395

جمع بندي نكات تفسيري سوره       

دوازدهم

چهاردهم رمضان

31/3/1395

تفسير آيات 68-70

بيست و چهارم

بيست و نهم رمضان

15/4/1395

آزمون پايان دوره

 

 

 

n آيين‌نامة برگزاري آزمونها

1ـ آزمون ورودي

داوطلباني كه فاقد گواهينامه دوره آموزش قرائت سطح (2) قرآن‌ كريم (روانخواني قرآن و صحت قرائت نماز) هستند، لازم است در آزمون ورودي كه مطابق آزمون پاياني دوره قرائت سطح (2) برگزار مي‌شود شركت و در صورت كسب حدّ نصاب لازم (14 از 20)، در طرح شركت نمايند.

2ـ آزمون پاياني

آزمون پايان‌دوره شامل 35 سؤال تستي ـ تشريحي است و به شرح زير برگزار مي‌شود:

 

 
  Plaque: 1) 20 كلمه						هر يك 25/0 نمره (جمعاً 5 نمره)
2) ترجمه 10 عبارت (حدوداً نيم‌سطري)			هر يك 5/0 نمره (جمعاً 5 نمره)
3) تفسير 5 عبارت					هر يك 2 نمره (جمعاً 10 نمره)

 

 

 

 

 

 

تذكر 1: سؤالات آزمون توسط مدرس محترم دوره طراحي گردد.

تذكر 2: حداقل نمره قبولي نهايي 14 از 20 مي‌باشد و اداره امور قرآني استان موظف است به قبولشدگان گواهينامه پايان دوره را اعطا و به 3 نفر برتر هر دوره نيز جوايزي (تا سقف اعتبار تعيين‌شده) اهدا نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نور الرحمان 10 )

Text Box: 1ـ عنوان طرح: آموزش تفسير عمومي قرآن كريم (نورالرحمن 10)« از آية 3 سوره مباركه زمر تا آیه 32 سوره مباركه قمر »
2ـ مدت دوره: 50 ساعت آموزشي (شامل 25 جلسه آموزش)
3ـ شكل اجراي دوره: به صورت حضوري و يك جلسه در هفته
4ـ مقطع زماني اجرا: نيمة اول سال 1395
5ـ پيش‌نياز: ندارد
6ـ گستره طرح: سراسر كشور
7ـ محل تشكيل دوره: تمامي اماكني كه امكان تشكيل كلاس در آنجا وجود داشته باشد (با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي)
8ـ محتواي آموزشي دوره: ترجمه و تفسير موضوعات برگزيدة سه جزءِ دهم قرآن كريم (از آية 3 سوره مباركه زمر تا آیه 32 سوره مباركه قمر)
9ـ مجري طرح: دارالقرآن‌الكريم ادارات كل تبليغات اسلامي استانها به عنوان ناظر و كليه مؤسسات و مراكز قرآني مردمي و يا دستگاههای دولتي به عنوان مجری
10ـ گروه هدف (مخاطبان): علاقمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع سني بالاي 16 سال
11ـ تعداد متعلّمان در هر كلاس: حداقل 40 نفر و حداكثر نفرات با توجه به امكانات
12ـ تعداد سهميه استان: با توجه به نیاز و اقبال مردم
13- ارزش آموزشي: كسب نمره قبولي در اين دوره به عنوان «50 ساعت آموزش» محسوب مي‌شود

n مشخصات كلي طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n محتواي آموزشي

اين دوره شامل سلسله دروسي از موضوعات منتخب سه جزءِ دهم قرآن كريم (از آية 3 سوره مباركه زمر تا آیه 32 سوره مباركه قمر)، بر مبناي كتاب «تفسير همراه، جلد دوم (تأليف گروه تخصصي تفسير قرآن ستاد عالي كانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد)»،‌ مي‌باشد و طي 25 جلسه اجرا خواهد شد.

n استانداردهاي آموزشي

ويژگي‌هاي مدرّس:

ضروري است دار القرآن الكريم اداره كل تبليغات اسلامي استان، از مدرّساني استفاده نمايد كه داراي ويژگيهاي ذيل باشند:

1ـ داراي تسلّط علمي و تجربه لازم در زمينه تدريس ترجمه و تفسير قرآن كريم و مسلّط به شيوه تفسير قرآن به قرآن و تفاسير مأثور از اهل بيت (عليهم السلام) و حتي ‌المقدور مسلط به تفسير ترتيبي و موضوعي.

2ـ داراي وجهه موجّه و مناسب اجتماعي.

3ـ توانمند در جهت بهره‌گيري از تفاسير معتبري چون الميزان، مجمع ‌البيان، نمونه، نور و ... و داراي قدرت انتقال مطالب توأم با جذابيت بيان و فصاحت كلام.

* تذكر: شايسته است براي انتخاب مدرّسان مذكور، از علماي طراز اول استان ائمه جمعه، چهره هاي شناخته شده، مديران گروه الهيات و معارف اسلامي و دانشكده‌هاي علوم قرآن و حديث استفاده شود.

4ـ در صورت تشكيل دوره مجزا براي خواهران، از مدرّسان خواهر استفاده شود.

تذكر مهم: از آنجايي كه هدف سازمان دار القرآن الكريم، عمومي كردن فرهنگ اصيل و انسان‌ساز قرآن كريم است، شايسته است كه اداره امور قرآني استان با انجام تبليغات گسترده، جلسات تدريس را در يكي از مساجد يا حسينيه‌ها و يا مراكز فرهنگي بزرگ شهر قرار دهد، تا تعداد كثيري از علاقه‌مندان بتوانند از مباحث استفاده كنند و محدوديتي براي حضور مردم وجود نداشته باشد. مكان برگزاري دوره بايد از نظر امكانات آموزشي و رفاهي، از قبيل داشتن نور مناسب، تخته، سرويس بهداشتي، سيستم تهويه و آرامش محيط و ... در حد مطلوب باشد و مسئول دوره جهت آماده‌سازي مكان برگزاري از لحاظ پاكيزگي و معطّر نمودن فضا، توجه لازم را معطوف نمايد.

روش تدريس: سخنراني، پرسش و پاسخ، توضيحي، مباحثه و...

تجهيزات، امكانات و وسايل مورد نياز: تخته سفيد، تجهيزات صوتي مناسب و ...

جدول ساعات آموزشي:

نام درس

تعداد واحد

ساعت

درس

پيش نياز

نوع آزمون پاياني

حدنصاب نمره‌قبولي

ارزش آموزشي

«به ساعت»

نظري

عملي

جمع

كتبي

شفاهي

كتبي

شفاهي

نور الرحمن (10)

---

50

---

50

ندارد

P

---

14 (از 20)

---

50 ساعت

n جدول بودجه‌بندي درس بر اساس كتاب تفسير همراه، جلد دوم (موضوعات منتخب)

جلسه

موضوع

سوره (آيه)

جلسه

موضوع

سوره (آيه)

اول

توحید ناب

زمر 3(ص 458 قرآن)

چهاردهم

توحید ناب

شوری 11(ص 484 قرآن)

مزد رسالت

شوری 23(ص 486 قرآن)

دوم

کفر و ایمان

زمر 7(ص 459 قرآن)

پانزدهم

مشورت

شوری 38(ص 487 قرآن)

سفر و نعمت‌های الهی

زخرف 12تا14(ص 490 قرآن)

سوم

در پرتو نور رب

زمر 22(ص 461 قرآن)

شانزدهم

عاقبت اعراض از یاد خدا

زخرف 36(ص 492 قرآن)

دوستی پایدار و ناپایدار

زخرف 67(ص 494 قرآن)

چهارم

آیه امید بخش

زمر 53(ص 464 قرآن)

هفدهم

شب تدبیر

دخان 3و4(ص 496 قرآن)

مقام متقین

دخان 51و52(ص 498 قرآن)

پنجم

تقوا مایه رستگاری

زمر 61(ص 465 قرآن)

هجدهم

هر کس در گرو اعمال خویش

جاثیه 15(ص 500 قرآن)

روز درماندگی

جاثیه 28(ص 501 قرآن)

ششم

مغفرت الهی

غافر 3(ص 467 قرآن)

نوزدهم

نشانه های کمال

احقاف 15(ص 504 قرآن)

جنیان در مسیر کمال و سعادت

احقاف 31(ص 506 قرآن)

هفتم

خیانت چشم

غافر 19(ص 469 قرآن)

بيستم

یاری خداوند و آثار آن

محمد 7(ص 507 قرآن)

بخل، بخیلی به خود

محمد 38(ص 510 قرآن)

هشتم

مقایسه دنیا و آخرت

غافر 38و39(ص 471 قرآن)

بيست و يكم

غلبه نهایی حق

فتح 28(ص 514 قرآن)

تمسخر، عیب جویی، القاب زشت

حجرات 11(ص 516 قرآن)

نهم

اهمیت دعا

غافر 60(ص 474 قرآن)

بيست و دوم

مرده خواری

حجرات 12(ص 517 قرآن)

نزدیکتر از خود

ق 16(ص 519 قرآن)

دهم

تحقق معجزه با اذن الهی

غافر 78(ص 476 قرآن)

بيست وسوم

روزی مقدر است

ذاریات 22و23(ص 521 قرآن)

هدف از خلقت

ذاریات 56(ص 521 قرآن)

يازدهم

سرگذشت سرکشان

فصلت 17(ص 478 قرآن)

بيست و چهارم

عصمت پیامبر6

نجم 3و4(ص 526 قرآن)

اعراض از غافلین

نجم 29(ص 527 قرآن)

دوازدهم

بشارت الهی

فصلت 30(ص 480 قرآن)

بيست و پنجم

قرآن کتاب تذکر

قمر 32(ص 530 قرآن)

سيزدهم

راه‌های خداشناسی

فصلت 53(ص 482 قرآن)

بيست و ششم

آزمون پاياني

 

* تذكر: با توجه به اينكه به طور متوسط از هر دو صفحه كلام الله مجيد يك موضوع براي تفسير انتخاب شده، شايسته است جهت انس بيشتر مخاطبان با كلام الله مجيد و ايجاد فضايي روحاني و معنوي، با توزيع قرآن و رحل در ابتداي هر جلسه آيات آن دو صفحه طبق جدول ذيل به صورت ترتيل تلاوت شود و آنگاه مدرس محترم پس از ترجمه اجمالي آيات تلاوت‌شده، طبق جدول فوق تفسير را آغاز نمايد.

جلسه

سوره (آيات)

جلسه

سوره (آيات)

اول

ص 62- آخر و زمر 1-5

چهاردهم

شوری 1- 31

دوم

زمر 6-21

پانزدهم

شوری 32- 53 و زخرف 1-22

سوم

زمر 22-40

شانزدهم

زخرف 23-89

چهارم

زمر 41-56

هفدهم

دخان 1-59

پنجم

زمر 57-75

هجدهم

جاثیه  1-37

ششم

غافر 1- 16

نوزدهم

احقاف 1-35

هفتم

غافر 17- 33

بيستم

محمد 1-38

هشتم

غافر 34- 49

بيست و يكم

فتح  1-29 و حجرات 1-12

نهم

غافر 50- 66

بيست و دوم

حجرات 13-18  و ق 1-45

دهم

غافر 67- 85

بيست وسوم

ذاریات 1-60

يازدهم

فصلت 1- 20

بيست و چهارم

طور و نجم

دوازدهم

فصلت 21- 38

بيست و پنجم

قمر

سيزدهم

فصلت 39- 54

-----------

 

n آيين‌نامة برگزاري آزمون پاياني

آزمون پايان‌دوره شامل 25 سؤال تستي ـ تشريحي است و به شرح زير برگزار مي‌شود:

 

 
  Plaque: 1) ترجمه 12 كلمه (تستي)				هر يك 25/0 نمره (جمعاً 3 نمره)
2) ترجمه 6 عبارت (حدوداً نيم‌سطري) (تستي)		هر يك 5/0 نمره (جمعاً 3 نمره)
3) 7 سؤال تفسيري (تشريحي)				هر يك 2 نمره (جمعاً 14 نمره)

 

 

 

 

 

 

تذكر 1: سؤالات آزمون توسط مدرس محترم دوره طراحي شود.

تذكر 2: حداقل نمره قبولي نهايي 14 از 20 مي‌باشد و اداره امور قرآني استان موظف است به قبولشدگان گواهينامه پايان دوره را اعطا و به 3 نفر برتر هر دوره نيز جوايزي (تا سقف اعتبار تعيين‌شده) اهدا نمايد.


طرح آموزش ترجمه و تفسير عمومي قرآن كريم (نور الرحمن 11)

Text Box: 1ـ عنوان طرح: آموزش تفسير عمومي قرآن كريم (نورالرحمن11)« از آية 26-27 سوره مباركه الرحمان تا آیه 1 سوره مباركه همزه »
2ـ مدت دوره: 50 ساعت آموزشي (شامل 25 جلسه آموزش)
3ـ شكل اجراي دوره: به صورت حضوري و يك جلسه در هفته
4ـ مقطع زماني اجرا: نيمة دوم سال 1395			5ـ پيش‌نياز: ندارد
6ـ گستره طرح: سراسر كشور	
7ـ محل تشكيل دوره: تمامي اماكني كه امكان تشكيل كلاس در آنجا وجود داشته باشد (با اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي)
8ـ محتواي آموزشي دوره: ترجمه و تفسير موضوعات برگزيدة سه جزءِ یازدهم قرآن كريم (از آية 26-27 سوره مباركه الرحمان تا آیه 1 سوره مباركه همزه)
9ـ مجري طرح: دارالقرآن‌الكريم ادارات كل تبليغات اسلامي استانها به عنوان ناظر و كليه مؤسسات و مراكز قرآني مردمي و يا دستگاههای دولتي به عنوان مجری
10ـ گروه هدف (مخاطبان): علاقمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع سني بالاي 16 سال
11ـ تعداد متعلّمان در هر كلاس: حداقل 20 نفر و حداكثر نفرات با توجه به امكانات
12ـ تعداد سهميه استان: با توجه به نیاز و اقبال مردم
 13- ارزش آموزشي: كسب نمره قبولي در اين دوره به عنوان «50 ساعت آموزش» محسوب مي‌شود

n مشخصات كلي طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n محتواي آموزشي

اين دوره شامل سلسله دروسي از موضوعات منتخب سه جزءِ یازدهم قرآن كريم (از آية 26-27 سوره مباركه الرحمان تا آیه 1 سوره مباركه همزه)، بر مبناي كتاب «تفسير همراه، جلد دوم (تأليف گروه تخصصي تفسير قرآن ستاد عالي كانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد)»،‌ مي‌باشد و طي 25 جلسه اجرا خواهد شد.

 

n استانداردهاي آموزشي

در اين بخش به صفحه 24 طرح مراجعه گردد.

جدول ساعات آموزشي:

نام درس

تعداد واحد

ساعت

درس

پيش نياز

نوع آزمون پاياني

حدنصاب نمره‌قبولي

ارزش آموزشي

«به ساعت»

نظري

عملي

جمع

كتبي

شفاهي

كتبي

شفاهي

نور الرحمن (11)

---

50

---

50

ندارد

P

---

14 (از 20)

---

50 ساعت

 

n جدول بودجه‌بندي درس بر اساس كتاب تفسير همراه، جلد دوم (موضوعات منتخب)

 

جلسه

موضوع

سوره (آيه)

جلسه

موضوع

سوره (آيه)

اول

سرنوشت زمینیان

الرحمان 26-27(ص 532 قرآن)

چهاردهم

دوستان و دشمنان انسان

تغابن 14(ص 557 قرآن)

همسر شایسته

تحریم 5(ص 560 قرآن)

دوم

وظیفه ما در قبال احساس دیگران

الرحمان 60(ص 533 قرآن)

پانزدهم

هدف از آفرینش

ملک 2(ص 562 قرآن)

توحید در قران

ملک 21(ص 563 قرآن)

سوم

تقدیر و حکمت مرگ

واقعه 60-61(ص 536 قرآن)

شانزدهم

شکیبایی د تبلیغ دین

قلم 48(ص 566 قرآن)

نامه اعمال

حاقه، 19-22(ص 567 قرآن)

چهارم

مبدأ عالم

حدید 4(ص 538 قرآن)

هفدهم

حریص و آزمند

معارج، 19-22(ص 569 قرآن)

پناهگاهی ناامن

جن 5و6(ص 572 قرآن)

پنجم

حقیقت زهد

حدید 23(ص 540 قرآن)

هجدهم

شب زنده داری

مزمل 2-4(ص 574 قرآن)

رهایی یافتگان

مدثر، 38و39(ص 576 قرآن)

ششم

رسوایی تبهکاران

مجادله 6(ص 542 قرآن)

نوزدهم

دو راهی سرنوشت

انسان 3(ص 578 قرآن)

یاد خدا هر صبح و شام

انسان،24و25(ص 579 قرآن)

هفتم

آداب مجلس

مجادله 11(ص 543 قرآن)

بيستم

باغ ها و سرچشمه ها

مرسلات،41-43(ص 581 قرآن)

حسرت کافران

نبأ 40(ص 583 قرآن)

هشتم

نیازمندان ایثارگر

حشر 9(ص 546 قرآن)

بيست و يكم

پی آمد کفر به قران

عبس 17(ص 585 قرآن)

کم فروشان

مطففین، 1-3(ص 516 قرآن)

نهم

فرجام نگری

حشر 18(ص 548 قرآن)

بيست و دوم

مقصد نهایی

انشقاق، 6-8(ص 589 قرآن)

روز ظهور حق

طارق 9و10(ص 591 قرآن)

دهم

سیاست خارجی

ممتحنه 8(ص 550 قرآن)

بيست وسوم

برتری و ماندگاری آخرت

اعلی 16و17(ص 592 قرآن)

نفس مطمئنه

فجر 27و28(ص 594 قرآن)

يازدهم

مدعیان دروغین

صف 2و3(ص 551 قرآن)

بيست و چهارم

راه رستگاری

شمس ، 8-10(ص 595 قرآن)

قوس صعود و نزول

تین 4-6(ص 597 قرآن)

دوازدهم

عالمان بی عمل

جمعه 5(ص 553 قرآن)

بيست و پنجم

دنیا مزرعه آخرت

زلزال 7و8(ص 599 قرآن)

عیب جویان

همزه 1(ص 601 قرآن)

سيزدهم

عاقبت سخت دلبستگی به دنیا

منافقون 9(ص 555 قرآن)

بيست و ششم

آزمون پاياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* تذكر: با توجه به اينكه به طور متوسط از هر دو صفحه كلام الله مجيد يك موضوع براي تفسير انتخاب شده، شايسته است جهت انس بيشتر مخاطبان با كلام الله مجيد و ايجاد فضايي روحاني و معنوي، با توزيع قرآن و رحل در ابتداي هر جلسه آيات آن دو صفحه طبق جدول ذيل به صورت ترتيل تلاوت شود و آنگاه مدرس محترم پس از ترجمه اجمالي آيات تلاوت‌شده، طبق جدول فوق تفسير را آغاز نمايد.


جلسه

سوره (آيات)

جلسه

سوره (آيات)

اول

الرحمان 1- 40

چهاردهم

تغابن و تحریم

دوم

الرحمان 41- 78

پانزدهم

ملک

سوم

واقعه

شانزدهم

قلم و حاقه

چهارم

حدید  1- 18

هفدهم

معارج ، نوح و جن

پنجم

حدید  19- 29

هجدهم

مزمل، مدثر و قیامه

ششم

مجادله  1- 6

نوزدهم

انسان

هفتم

مجادله  7- 22

بيستم

مرسلات و نبأ

هشتم

حشر 1-9

بيست و يكم

نازعات، عبس، تکویر، انفطار و مطففین

نهم

حشر 10-24

بيست و دوم

انشقاق، بروج و طارق

دهم

ممتحنه

بيست وسوم

اعلی  تا بلد

يازدهم

صف

بيست و چهارم

شمس  تا بینه

دوازدهم

جمعه

بيست و پنجم

زلزال تا ناس

سيزدهم

منافقون

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح آموزش تفسیر موضوعی قرآن كريم (جلسات وحلقات تفسیر)

n مشخصات كلي طرح

Text Box: 1ـ عنوان طرح: طرح آموزش تفسیر موضوعی قرآن كريم (جلسات وحلقات تفسیر)
2ـ مدت دوره: 26ساعت آموزشي در 26 جلسه آموزش
3ـ شكل اجراي دوره: به صورت حضوري و يك جلسه در هفته
4ـ مقطع زماني اجرا: نيمة دوم سال 1395			5ـ پيش‌نياز: ندارد
6ـ گستره طرح: سراسر كشور	
7ـ محل تشكيل دوره: تمامي اماكني كه امكان تشكيل كلاس در آنجا وجود داشته باشد (با اولويت موسسات ، منازل وخانه های قرآن شهری وروستایی)
8ـ محتواي آموزشي دوره: 5 جلد کتاب « زندگی با قرآن » تالیف استاد بهرامپور
9ـ مجري طرح: اداره امور قرآنی ادارات كل تبليغات اسلامي استانها به عنوان ناظر و كليه مؤسسات و خانه های قرآن 
10ـ گروه هدف (مخاطبان): علاقمندان به تفسير قرآن كريم در مقطع سني بالاي 16 سال به ویژه اعضای جلسات قرائت سنتی قرآن کریم که به صورت هفتگی در منازل ومساجد برگزار می شود
11ـ تعداد متعلّمان در هر كلاس: حداقل 20 نفر و حداكثر نفرات با توجه به امكانات
12ـ تعداد سهميه استان: با توجه به نیاز و اقبال مردم
 13- ارزش آموزشي: كسب نمره قبولي در اين دوره به عنوان «26 ساعت آموزش» محسوب مي‌شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n محتواي آموزشي

اين دوره شامل سلسله دروسي از 26 موضوع جمع آوری شده در  5 جلد کتاب « زندگی با قرآن » تالیف استاد بهرامپور طی  26 جلسه  آموزشی اجرا خواهد شد.

جدول ساعات آموزشي:

نام درس

تعداد واحد

ساعت

درس

پيش نياز

نوع آزمون پاياني

حدنصاب نمره‌قبولي

ارزش آموزشي

«به ساعت»

نظري

عملي

جمع

كتبي

شفاهي

كتبي

شفاهي

حلقات تفسیر

---

26

---

26

ندارد

P

---

14 (از 20)

---

26 ساعت

n جدول بودجه‌بندي درس بر اساس كتاب زندگی  با قرآن جلد های  1-5

 

جلسه

موضوع

سوره (آيه)

جلسه

موضوع

سوره (آيه)

اول

اظهار نظر

جلد  اول  ص 11

چهاردهم

ذکر کثیر

جلد سوم ص 51

دوم

جعل حلال وحرام

جلد اول ص 33

پانزدهم

آرامش روان کجاست؟

جلد سوم ص 89

سوم

خروج از ظلمت

جلد اول ص 57

شانزدهم

روابط خارجی با کفار

جلد چهارم ص 9

چهارم

محرم ونامحرم

جلد اول ص 81

هفدهم

عامل هدایت کیست ؟

جلد چهارم ص 27

پنجم

فلسفه خلقت

جلداول  ص 103

هجدهم

غدیر خم رسولان

جلد چهارم ص 49

ششم

قرائت راه است یا مقصد؟

جلد دوم  ص 7

نوزدهم

دعای مستجاب

جلد چهارم ص75

هفتم

نماز چرا اثر ندارد؟

جلد دوم  ص 33

بيستم

حرام خواری نوظهور

جلد چهارم ص 99

هشتم

احساس حضور

جلد دوم  ص 55

بيست و يكم

قاطعیت در اظهار عقیده

جلد چهارم ص 123

نهم

عبودیت روح عبادت

جلد دوم  ص  77

بيست و دوم

آن سوی هستی قصه چیست ؟

جلد پنجم ص 9

دهم

تحمیل فشار محیط برگناه

جلد دوم  ص  101

بيست وسوم

آن سوی هستی قصه چیست ؟

جلد پنجم ص 33

يازدهم

آیات امام زمان  عج

جلد سوم ص 7

بيست و چهارم

آن سوی هستی قصه چیست ؟

جلد پنجم ص 51

دوازدهم

چند بار توبه ؟

جلد سوم ص 31

بيست و پنجم

آن سوی هستی قصه چیست ؟

جلد پنجم ص 73

سيزدهم

کاتبان اعمال

جلد سوم ص 51

بيست و ششم

آن سوی هستی قصه چیست ؟

جلد پنجم ص 95

 

 

 

 

آزمون پایانی

             

 

 

 

Rounded Rectangle: آیین‌نامه اجرايي 

 

n مسئول و مجري طرح

مسئوليت برگزاري دوره‌ها طبق طرح تفصيلي مربوطه به عهدۀ اداره امورقرآنی اداره كل تبليغات اسلامي استان مي‌باشد كه البته توسط نهادهاي دولتي، مؤسسات و مراكز قرآني مردمي و تحت نظارت اداره امورقرآنی استان اجرا خواهد شد. مجري طرح پس از دريافت ابلاغيه و دستورالعمل، موظف است در جهت اجراي طرح طبق مراحل اجرايي اقدام نمايد.

n مراحل اجرايي

1ـ سازماندهي و برنامه‌ريزي اجرايي طرح در استان: برنامه‌ريزي جهت تسهيم و ابلاغ سهميه‌ها به اتحاديه ‌قرآني استان و كانونهاي قرآن شهرستانها (طبق سهميه‌هاي تعيين‌شده از سوي سازمان دارالقرآن الكريم و ابلاغ شده از سوي دفتر مركزي سازمان تبليغات اسلامي در اوائل هر سال و یا درخواست تأييد و صدور مجوز برگزاري دوره‌هاي ابداعي و بومي)

2ـ تبليغات: تبليغات برگزاري دوره‌ها به طور متمركز از سوي سازمان دار القرآن الكريم و به صورت استاني از جانب دار القرآن الكريم استان و كانونهاي قرآن تابعه، با استفاده از صدا و سيما، نماز جمعه، جرايد، برنوشته، پلاكاردها، اطلاعيه و ... انجام خواهد شد.

3ـ ثبت‌نام از علاقمندان (همراه با انجام آزمونهاي ورودي مورد نياز)

4ـ هماهنگي با مدرّسان دوره و تهيه كتب، امكانات و ملزومات آموزشي و كمك‌آموزشي.

5ـ انتخاب و تهيه مكانهاي مناسب جهت برگزاري كلاسها.

6ـ ارزيابي و بازرسي از دوره‌ها در طول برگزاري.

7ـ تهيه، تنظيم و ارسال فرمهاي اطلاعات و آمار.

8ـ هماهنگي‌هاي لازم در خصوص روند اجرايي دوره‌ها با معاونت آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم در خلال برگزاري دوره‌هاي مربوطه و اعلام كتبي تعداد و مشخصات كامل دوره‌هاي در حال اجرا.

9ـ انجام آزمون‌هاي ميان‌دوره و پاياني و ارائه گواهینامه به قبولشدگان همراه با انتخاب نفرات برتر دوره و اهداء جوايز به ایشان.

10ـ بايگاني و نگهداري اسناد هزينه‌ها جهت تسويه حساب نهايي.

11ـ تهيه و ارسال فهرست اسامي قبول‌شدگان دوره به سازمان دار القرآن الكريم.

تذكر: هزينه ثبت نام و برگزاري دوره وفق بخشنامه سالانه سازمان دارالقرآن الكريم خواهد بود.

n آيين‌نامة انضباطي

1ـ حضور متعلّمان در كليه جلسات درسي الزامي است.

تذكر: ارائه مدرك موجّه از سوي متعلم به مسئولان دوره در موجّه كردن غيبت الزامي است.

2ـ حداكثر غيبت موجّه در طول دوره سه جلسه مي‌باشد (مشروط بر ارائه ادلّه قابل قبول).

3ـ كليه متعلمان موظف به حفظ شئونات رفتاري و ظاهري از جمله حفظ كامل حجاب (براي خواهران) و پوشش مناسب (براي برادران) مي‌باشند.

تذكر1: با توجه به نياز گسترده كشور به حفظ نيروهاي ارزشي قرآني، ثبت‌نام‌شدگان در بدوِ ورود نسبت به تعهد شرعي و قانوني خود مبني بر همكاري‌هاي آتي با دار القرآن الكريم استان (در صورت نياز) توجيه گردند.

تذكر2: آئين نامه مربوطه شامل طرح نورالرحمان نمي باشد(بند 1، 2 و تذكر 1).

n نكات مهم

 1ـ به منظور ارتقاء سطح معلومات تفسیری مخاطبان جلسات قرائت سنتی قرآن کریم که به صورت هفتگی در منازل ومساجد برگزار می گردد تاکید می گردد حداقل 30% از سهمیه طرح آموزش تفسیر موضوعی قرآن كريم (جلسات وحلقات تفسیر) باهماهنگی اساتید جلسات یاد شده به این جلسات اختصاص یابد.

2- شايسته است براي انتخاب مدرّسان دوره‌ها، از علماي طراز اول استان و مديران گروه الهيات و معارف اسلامي دانشكده‌هاي علوم قرآن و حديث نظرخواهي شود.

3ـ در صورت تشكيل كلاس مجزا براي خواهران و برادران، حتي المقدور براي كلاس خواهران از مدرّسان خواهر و براي كلاس برادران از مدرّسان برادر استفاده شود.

4ـ مدرس محترم در آغاز دوره و پيش از آموزش، به بيان مقدمه، اهداف دوره و بيان نكات كلي پيرامون طرح بپردازند.  

5ـ ارائه يك نسخه از تصوير «جدول بودجه‌بندي دروس» و «نحوه ارزشيابي»، در آغاز دوره، به مدرس محترم الزامي است. بديهي است رعايت سرفصلهاي مصوّب در ساعات آموزشي تعيين‌شده، موجب كيفيت بيشتر دوره خواهد شد.

6ـ شايسته است پيش از برگزاري دوره‌ها، تبليغات گسترده‌اي صورت گيرد و طي جلسه يا جلساتي نسبت به توجيه كادر آموزشي جهت تبيين اهداف و شيوه‌هاي تدريس مورد نظر، توسط مجرّب‌ترين فرد در امر تعليم ترجمه و تفسير قرآن كريم اقدام گردد.

7ـ ضروري است محل برگزاري دوره يكي از حسينيه‌ها و يا مراكز فرهنگي بزرگ شهر انتخاب شود تا امكان حضور و استفاده عموم مردم فراهم گردد. مكان برگزاري دوره بايد از نظر امكانات آموزشي و رفاهي، از قبيل داشتن نور مناسب، تخته، سرويس بهداشتي، سيستم تهويه، آرامش محيط و ... در حد مطلوب باشد و مسئول دوره جهت آماده‌سازي مكان برگزاري از لحاظ پاكيزگي و معطّر نمودن فضا، توجه لازم را معطوف نمايد.

تذكر: كلاس‌هاي خواهران به علت معذورات شرعي، بايد در مكاني غير از مساجد برگزار شود.

8ـ چنانچه سهميه تخصيصي و يا تعداد دوره‌هاي خودگردان طرح، بيش از يك دوره است، دوره‌هاي برنامه‌ريزي شده، به نسبت استعداد جمعيت مناطق و شهرستان‌ها تقسيم شود و كلاس‌ها در شهر يا ناحيه خاصي متمركز نگردد.

9ـ صدور كارت شناسايي براي داوطلبان شركت‌كننده (به جز افراد مستمع آزاد) و تشكيل پرونده‌هاي مجزا مي‌تواند در اجراي هرچه منظم‌تر كلاس‌هاي آموزشي و جديت قرآن‌آموزان مؤثر باشد.

10- با توجه به ارزشيابي سالانه و همچنين جهت اصلاح طرحها، نسبت به جمع‌آوري، جمع‌بندي و ارسال فرم (جمع‌بندي‌شده) نظرسنجي متعلمان در هر دوره و همچنين فرم نظرسنجي معلم دوره اهتمام لازم صورت پذيرد.

يادآوري: بديهي است توجه به نكات فوق، در سوابق مثبت دار القرآن الكريم استان منظور شده و در محاسبات ارزشيابي سالانه محاسبه خواهد گرديد.

معاونت آموزش و پژوهش

 [1]. لازم به ذكر است كه كتاب «آموزش مفاهيم قرآن»، در شكل جديد به صورت دو جلد در يك مجلد به چاپ رسيده است و مجلد سوم دربردارندة جلدهاي 5 و 6 مي‌باشد.

[2]. بر اين اساس لازم است نمرة داوطلب بر 4 تقسيم شده و سپس با نمرة آزمون پاياني او جمع شود.

سخنرانی های مهم

 • مقاله ای در مورد شهادت حضرت محمد باقر (ع)

                                                                  بسمه تعالی

   

   

   

  سالروز شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام)


  هفتم ماه ذی الحجه مصادف است با سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام محمد باقر  علیه السلام  ، شهادت این بزرگوار را به تمامی ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت می گوییم
  امام باقر علیه السلام
  إِنَّما یُداقُّ اللّهُ الْعِبادَ فِى الْحِسابِ یَوْمَ الْقِیمَةِ عَلى قَدْرِ ما آتاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِى الدُّنْیا
  خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش، به اندازه عقلى که در دنیا به آنها داده است، دقّت و باریک بینى مى کند.
   
  خلاصه ای از زندگی  پر برکت حضرت امام محمد باقر ( ع
   
  نام مبارک امام پنجم محمد بود . لقب آن حضرت باقر يا باقرالعلوم است ،بدين جهت که : دريای دانش را شکافت و اسرار علوم را آشکارا ساخت . القاب ديگری مانند شاکر و صابر و هادی نيز برای آن حضرت ذکر کرده اند که هريک باز گوينده صفتی از صفات آن امام بزرگوار بوده است.
  کنيه امام " ابوجعفر " بود . مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی ( ع ) است . بنابراين نسبت آن حضرت از طرف مادر به سبط اکبر حضرت امام حسن ( ع ) و از سوی پدر به امام حسين ( ع ) می رسيد . پدرش حضرت سيدالساجدين ، امام زين العابدين ، علی بن الحسين ( ع ) است.


  تولد حضرت باقر ( ع ) در روز جمعه سوم ماه صفر سال 57هجری در مدينه اتفاق افتاد . در واقعه جانگداز کربلا همراه پدر و در کنار جدش حضرت سيد الشهداء کودکی بود که به چهارمين بهار زندگيش نزديک می شد.


  دوران امامت امام محمد باقر ( ع ) از سال 95هجری که سال درگذشت امام زين العابدين ( ع ) است آغاز شد و تا سال 114ه . يعنی مدت 19سال و چند ماه ادامه داشته است.

  در دوره امامت امام محمد باقر ( ع ) و فرزندش امام جعفر صادق ( ع ) مسائلی مانند انقراض امويان و بر سر کار آمدن عباسيان و پيدا شدن مشاجرات سياسی و ظهور سرداران و مدعيانی مانند ابوسلمه خلال و ابومسلم خراسانی و ديگران مطرح است ، ترجمه کتابهای فلسفی و مجادلات کلامی در اين دوره پيش می آيد ، و عده ای از مشايخ صوفيه و زاهدان و قلندران وابسته به دستگاه خلافت پيدا می شوند . قاضيها و متکلمانی به دلخواه مقامات رسمی و صاحب قدرتان پديد می آيند و فقه و قضاء و عقايد و کلام و اخلاق را - بر طبق مصالح مراکز قدرت خلافت شرح و تفسير می نمايد ، و تعليمات قرآنی - به ويژه مسأله امامت و ولايت را ، که پس از واقعه عاشورا و حماسه کربلا ، افکار بسياری از حق طلبان را به حقانيت آل علی ( ع ) متوجه کرده بود ، و پرده از چهره زشت ستمکاران اموی و دين به دنيا فروشان برگرفته بود ، به انحراف می کشاندند و احاديث نبوی را در بوته فراموشی قرار می دادند . برخی نيز احاديثی به نفع دستگاه حاکم جعل کرده و يا مشغول جعل بودند و يا آنها را به سود ستمکاران غاصب خلافت دگرگون می نمودند .


  اينها عواملی بود بسيار خطرناک که بايد حافظان و نگهبانان دين در برابر آنها بايستند . بدين جهت امام محمد باقر ( ع ) و پس از وی امام جعفر صادق ( ع ) از موقعيت مساعد روزگار سياسی ، برای نشر تعليمات اصيل اسلامی و معارف حقه بهره جستند ، و دانشگاه تشيع و علوم اسلامی را پايه ريزی نمودند.

  زيرا اين امامان بزرگوار و بعد شاگردانشان وارثان و نگهبانان حقيقی تعليمات پيامبر ( ص ) و ناموس و قانون عدالت بودند ، و می بايست به تربيت شاگردانی عالم و عامل و يارانی شايسته و فداکار دست يازند ، و فقه آل محمد ( ص ) را جمع و تدوين و تدريس کنند . به همين جهت محضر امام باقر ( ع ) مرکز علماء و دانشمندان و راويان حديث و خطيبان و شاعران بنام بود . در مکتب تربيتی امام باقر ( ع ) علم و فضيلت به مردم آموخته می شد .
  امام باقر 
  ( ع ) دارای خصال ستوده و مؤدب به آداب اسلامی بود . سيرت و صورتش ستوده بود . پيوسته لباس تميز میپوشید.

   

  محمد داداش زاده