اوقات شرعی

ردیف

موضوع برنامه

اقدامات انجام یافته

1

حمایت از موسسات قرانی

35موسسه قرانی و اتحادیه موسسات قرآنی استان از مرکز استان و شهرستانهای تابعه (هر کدام مبلغ 500000تومان ) مورد حمایت قرار گرفتند

این حمایت در4 قسط و طی 5 تفاهم نامه منعقد گشته است

 

2

حمایت از هیات مذهبی

تا آخر سال 95- 2تفاهم نامه در این خصوص منعقد گشته که 10 هیئت مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در قالب تامین و خرید 150 جلد قرآن حمایت گردید

3

حمایت از خانه های قران شهری و روستایی

تا کنون : 20 باب خانه قرانی از شهرستانهای ارومیه- چالدران- نقده- بوکان- تکاب- خوی- سردشت- سلماس- ماکو- مهاباد- شاهین دز- میانواب و پیرانشهر مورد حمایت نقدی قرار گرفته اند . با دعوت از مدیرمسولان مد نظر طی مناسبتی در مسجد لطفعلی خان ارومیه

5باب خانه قران از شهرستانهای ارومیه مهاباد و خوی نیز در بهمن ماه طی واریز نقدی مورد حمایت قرار گرفته اند.

تفاهم نامه های منعقده: 4مورد برای هر خانه  تشکل قرآنی مبلغ 2000000ريال حمایت گردید.

4

حمایت از جلسات و حلقه های تفسیری

جلسات برگزار شده :

-          جلسه آقای میر قلنج - کتب مورد تدریس: زندگی با قران تفسیر نور- تفسیر نمونه تفسیر تسنیم تعداد شرکت کنندگان : 73نفر- مکان برگزاری جلسات: مسجد امام خمینی(ره)

-          جلسه اقای لاهوتی- کتاب مورد تدریس: سبک زندگی با قران- تعداد شرکت کنندگان: 37نفر- مکان برگزاری: گردشی در مساجد

-          جلسه اقای مختاری: یک دوره 5 جلدی زندگی با قران-تعداد شرکت کنندگان: 42نفر- مکان جلسات: حسینیه مسجد عرب باغی

تا کنون 4 تفاهنامه در این باب منعقد گشته

5

راه اندازی جلسات خانگی قران

طی تفاهم نامه منعقده با سازمان دارالقران الکریم از 24 جلسه خانگی قران در سطح استا ن حمایت غیر نقدی ( دبسته حمایتی شامل رحل و قران و...) حمایت صورت گرفت.

6

همایش تخصصی حافظان قران

همایش با حضور جناب اقای شکری در مکان سالن کنفرانس خانه جوان در مورخه  2/6/95 با حضور اکثریت مدعوین برگزار گردید.

اساتید و سخنرانان همایش : آقایان مهدی شکری- سید محمد میر قلنج- علیرضا عیوضی- مرتضی محمد نژاد- خدیجه مولایی- فاطمه زرین

تعداد شرکت کنندگان در همایش : 41 نفراز حافظان استان

تعداد تفاهم نامه های منعقده: 2مورد و مبلغ 17000000ريال  هزینه گردید

7

طر ح استعدادهای ویژه قرانی

تعداد ثبت نام کننده در طرح 86نفر  پسر و 158نفر دختر بودند که بعد از امتحان قرائت دو کلاس 25 نفره با همکاری موسسه مجری ( دارالحافظین) تشکیل گردید. اساتید دوره: آقایان مجید عیاری- سید محمد میر قلنج- حامد ولیزاده- رسول سلیمانی- علیرضا عیوضی-)

تدریس و تعداد جلسات مطابق سرفصلهای آموزشی مندرج در دستورالعمل است-

محل تامین اعتبار: تفاهم نامه با سازمان دارالقران الکریم

تا آخر سال 95 -4تفاهم نامه همکاری در اجرای این طرح منعقد گشته ومبلغ 100000000ريال حمایت گردید.

8

طرح با قران در رمضان(مراسم و محافل انس با قرآن کریم)

برگزار شده در شهرستانهای ( ارومیه در 8مسجد- نقده در 4مسجد- محمدیار در 2مسجد- چالدران در 2مسجد- سلماس در 2مسجد- تکاب در 2مسجد- خوی در 4مسجد- ماکو در 2مسجد) مبلغ 100000000ريال هزینه گردید

9

یازدهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان قران

این ازمون در موسسه دارالحافظین با حضور     38     نفر شرکت کننده در اردی  بهشت 95 برگزار گردید. جناب اقای بهبودی کارشناس اعزامی از تهران بعنوان ناظر آزمون بودند. برگه های ازمون جمع اوری برای تصحیح به تهران ارسال گردید. نفرات منتخب طی نامه ای به اراده تبلیغات استان ارسال وبرای ایشان  گواهی صادر گردید.

10

برگزاری محفل انس با قران

این محفل در مناطق اهل سنت استان( مهاباد و سردشت ) در تیر ماه برگزار گردید.

برنامه مشابه در مسجد جامع ارومیه با حضور قاریان میر قلنج-  محمد محمدی وحامد ولی زاده  در شهریور ماه برگزارگردید . در این محفل به تعاد 10 نفر هدایایی اهدا گردید.

 

11

برگزاری کارگاه سبک زندگی قرانی

این کارگاه بمدت 3روز در شهرستانهای نقده-خوی-ارومیه با حضور آقایان سلیمانیان و شکری اعزامی از سازمان دارالقران الکریم برگزار گردید.

 

12

باز آموزی معلمان قرآن

به تعداد 150 نفر در قالب برگزاری دوره های تربیت معلم قرآن کریم

 

13

برگزاری کلاسهای روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

به تعداد2000نفر در مراکز و موسسات قرآنی استان کلاسهای روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برگزار گردید.

 

14

برگزاری کلاسهای حفظ یک تا 3 جزء قرآن کریم

به تعداد 600 نفر در مراکز و موسسات قرآنی استان کلاسهای حفظ قرآن کریم برگزار گردید.

 

15

برگزاری طرح با قرآن در زلال اعتکاف

به تعداد 40 مسجد در سطح استان در ایام اعتکاف هر مسجد 1000000ريال برگزار گردید.

 

 

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب