یک کارگر شهرداری در آنکارا پایتخت کشور ترکیه کتابخانه ای از کتاب هایی احداث کرده است که همه آنها را از سطل های زباله پیدا کرده است.

احداث کتابخانه ای از کتاب های سطل زباله توسط یک کارگر شهرداری

یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 09:42

به گزارش روابط عمومی کتابشهر، یک کارگر شهرداری اهل شهر آنکارا ترکیه در اقدامی جالب از کتاب های دور ریخته شده کتابخانه ای بزرگ ساخته است که حتی بسیاری از دانشجویان به این کتابخانه مراجعه می‌کنند.

 

«سرهات بایتمور» کارگر شهرداری منطقه «چانکایا» آنکارا پایتخت کشور ترکیه تمام کتابهای موجود در این کتابخانه را از سطل های آشغال جمع آوری کرده است و این اقدام او با استقبال مدیر شهرداری شهر آنکارا روبه‌رو شده است.

بایتمور با دیگر همکاران خود نیز قرار گذاشته است که کتاب هایی که در سطل های زباله پیدا می‌کنند دور نریزند و به این کتابخانه تحویل دهند.

این کارگر شهرداری می‌گوید در روزهای اول ساخت این کتابخانه تنها هدفمان قرض دادن کتاب به همکاران بود ولی حالا آنقدر تعداد کتابها زیاد شده است که حتی دانشجویان نیز از کتابخانه کتاب می گیرند.

«آلپر تاسدیلن» شهردار منطقه چانکایا از این طرح حمایت کرده است و مکانی نیز برای گسترش این کتابخانه اختصاص داده است. وی می‌گوید کتابهای این کتابخانه در حال حاضر به ۶هزار نسخه رسیده است که اکثر موضوعات را شامل می‌شود.

تاسدیلن می‌گوید این کتابخانه در حال حاضر به اندازه کافی شهرت پیدا کرده است که دانش آموزان، دانشجویان و حتی معلمان و مدرسان نیز در آن عضویت پیدا کنند.

 

خواندن 131 دفعه

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب