ان اعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. نزديكترين و سريعترين طاعت در ثواب ، پيوند با خويشان است.

پنج شنبه, 23 شهریور 1396 ساعت 09:52
خواندن 3480 دفعه

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب