لا يسلم احد من الذنوب حتي يخزن لسانه. هيچ كس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينكه زبانش را نگه دارد.

پنج شنبه, 23 شهریور 1396 ساعت 09:51
خواندن 3475 دفعه

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب