قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال لكم. بهترين چيزي را كه دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد.

پنج شنبه, 23 شهریور 1396 ساعت 09:50
خواندن 3498 دفعه

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب