لا فَضيلَةَ كالجِهادِ ، ولا جِهادَ كمُجاهَدَةِ اَلهَوي . فضيلتي چون جهاد نيست ، و جهادي چون مبارزه با هواي نفس نيست.

پنج شنبه, 23 شهریور 1396 ساعت 09:49
خواندن 3411 دفعه

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب